Abonē e-avīzi "Bauskas Dzīve"!
Abonēt

Reklāma

Mutes veselības centra telpām – otrā elpa

Pagājušajā nedēļā, 6. septembrī, piedaloties Bauskas novada domes vadībai, būvniekiem, pašvaldības speciālistiem, iestādes darbiniekiem, svinīgi atklātas SIA «Zemgales mutes veselības centrs» pārbūvētās telpas Slimnīcas ielā 4 Bauskā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

SIA «Zemgales mutes veselības centrs» vadītāja Mirdza Lazda atklāja, ka pērn, 2. augustā, pārcēlušies uz nomas platībām Dārza ielā 12a, te iekārtotas divas darba vietas. Savukārt šī gada 15. augustā atgriezušies jau izremontētajās telpās.

Septembris «Zemgales mutes veselības centram» ir jubilejas mēnesis, pirms 27 gadiem 2. septembris bijusi centra pirmā darba diena.

«Ceram sagaidīt arī 30 gadu jubileju. Esam priecīgi, kā paši smejamies – par jaunajām vecajām telpām. Telpas ir atguvušas otro elpu, tās ir kļuvušas simpātiskākas, gaišākas, modernākas, un domāju, ka centrā ir patīkami atrasties kā darbiniekiem, tā arī klientiem,» sacīja M. Lazda.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Viņa atzīmēja, ka domes deputātu sasaukumi gadu gaitā mainījušies un vairākkārt centrs vērsies ar iesniegumu par ēkas slikto tehnisko stāvokli. Viņa izsaka pateicību pašvaldībai, ka ir izdevies projektu īstenot. Pārbūves laikā nācies vērsties pie pašvaldības un lūgt papildu finansējumu, un arī šajā jautājumā atbalsts saņemts.

Ēkā ir paveikti nozīmīgi pārbūves darbi. Izbūvēts jauns jumts un pārbūvēti ēkas pamati. Ēkā nomainīti visi logi, lai sasniegtu labākus energoefektivitātes rādītājus. Ir nosiltināta un pārbūvēta ēkas fasāde un tagad ēka ir ieguvusi vienotu veidolu ar blakus esošo divstāvu sociālo pakalpojumu ēku. Ap abām ēkām labiekārtota teritorija. Divās ēkas pusēs ir ierīkotas plašas autostāvvietas. Pa visu teritoriju izveidotas zaļās zonas ar apstādījumiem, soliņiem un atkritumu tvertnēm. Uzstādītas velosipēdu un elektroriteņu pieslēgšanas novietnes. Ir noņemts žogs, un šī teritorija tagad ir publiski pieejama. Foto: Māris Krūmiņš

Bauskas novada attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja Antra Bagone pastāstīja, ka, uzsākot ēkas pamatu atrakšanu, ticis konstatēts, ka to stāvoklis no konstruktīvā viedokļa ir nenoturīgs, izdrupis un neviendabīgs, veidots no dažādas izcelsmes materiāliem, kas liedz iespēju zem esošā pamata veikt būvprojektā norādīto ierakumu betonēšanas darbus pamatu pastiprināšanai. Autoruzraudzības kārtībā tika izstrādāts esošajai situācijai atbilstošs pamatu pastiprināšanas risinājums, kurš paredzēja papildu izmaksas projektā. Lai darbi tiktu īstenoti, SIA «Zemgales mutes veselības centrs» (ZMVC) ēkas pārbūves papilddarbu izmaksu segšanai bija nepieciešams finansējums 15 921,37 eiro. 2022. gada septembrī domes sēdē deputāti apstiprināja šo papilddarbu apmaksu, tika palielinātas projekta kopējās izmaksas, kuru segšanai tika ņemts aizņēmums no Valsts kases.

Savukārt, veicot demontāžas darbus, konstatēts, ka esošā apkures sistēma ēkai ir sliktā tehniskā stāvoklī, tā izbūvēta no dažādiem materiāliem, un to nav iespējams apvienot ar jauno sistēmu, kas pēc projekta īstenošanas izbūvēta lielajā blakusēkā. Lai nodrošinātu būvdarbu pilnu pabeigtību, autoruzraudzības kārtā tika nolemts, ka ZMVC ēkā ir jāizbūvē jauna apkures sistēma. Demontējot grīdas segumu, tika atklāts, ka kanalizācijas sistēma un ūdensvads ir neapmierinošā tehniskā stāvoklī, arī esošās komunikācijas zobārstniecības krēsliem (elektrības kabeļi, ūdens padeve, gaisa padeve) bija sliktā stāvoklī, izbūvētas no neatbilstošiem materiāliem un jāmaina pilnā apjomā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Tāpat, apsekojot ēku, fiksēts, ka durvju aiļu augstums un platums neatbilst normatīvajiem aktiem un vides pieejamības prasībām. Lai objektu varētu nodot ekspluatācijā, bija jāveic durvju aiļu pārbūve. Iestājoties rudenim, uz vairākām neapkurinātās ZMVC ēkas iekštelpu sienām parādījies pelējums. Lai nodrošinātu būvdarbu pilnu pabeigtību, sienām bija nepieciešams kosmētiskais remonts, kas iepriekš projektā nebija plānots.

Šiem papildu darbiem kopējais nepieciešamais finansējums bija 48 357,31 eiro. Par šādu summu ar 2022. gada decembra domes sēdes lēmumu tika palielināta pašvaldības finansējuma daļa projektā. A. Bagone precizē, ka ZMVC būvniecības izmaksas kopā veido 398 780,12 eiro (kur būvniecība ir 395 923,56 eiro, būvuzraudzība 2 636,37 eiro, autoruzraudzība 220,19 eiro).

Būvdarbu veicējs, atbilstoši iepirkuma procedūrai, bija SIA “Ekoteh būve”. Būvuzraudzību nodrošināja SIA “Akorda” un autoruzraudzību SIA “KPB projektētajs.lv”.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.
Arī ēkas iekštelpas ir piedzīvojušas pārmaiņas. Ir nedaudz pamainīts iekštelpu plānojums un iekārtojums, lai telpas klientiem un darbiniekiem būtu ērtāk lietojamas. Ēkā ir nodrošināta vides pieejamība un ierīkota sanitārā telpa ar vides pieejamību. Visās iekštelpās ir veikts kosmētiskais remonts. Foto: Māris Krūmiņš

M. Lazda norādīja, ka tagad nākamais jautājums darba kārtībā ir sniegto pakalpojumu klāsta paplašināšana, lai to varētu izdarīt, svarīgi ir piesaistīt kadrus. «Pašlaik mūsu kodols ir vietējie cilvēki. Tā ir daktere Mārīte Lazda, Daina Biķerniece, Anita Fārneste, tie ir darbinieki ar misijas apziņu. Gadu laikā esam aicinājuši visādus speciālistus, viens nobraukā no citurienes gadu, cits divus, cits četrus, pastāv mainība. Tālab ideālā variantā būtu atrast cilvēkus, kas par savu dzīvesvietu izvēlētos Bausku. Uzskatu, ka mums šeit ir kvalitatīva dzīves telpa un Rīgas, Jelgavas tuvums ir priekšrocība. Ja viņš šeit dzīvos, tad te arī strādās,» uzskata M. Lazda. Viņa piemetina, ka vērtīgas ir arī pašvaldības maksātās stipendijas medicīnas studentiem, vien pašu stipendiātu trūkstot. Vēl esot jāapdomā, kā ieinteresēt, lai jaunie speciālisti izvēlētos maizi pelnīt Bauskā.

M. Lazda pauž nožēlu, ka novadā pie lielā zobārstniecību skaita līgumattiecībās ar valsti, lai bērni var saņemt bezmaksas pakalpojumu, ir vien dažas. Citi atrunājas, ka ar bērniem ir grūti strādāt, citiem mērķis ir nopelnīt, un nav ieinteresēti uz mazāk apmaksāta pakalpojuma sniegšanu.

Arī «Zemgales mutes veselības centram» ir jādomā par savu izdzīvošanu. M. Lazda ieskicē, lai varētu attīstīties un saviem ārstiem piedāvāt kādus bonusus, nepieciešams arī maksas pakalpojumu klāsts. Tomēr lielākā daļa – ap 70 procentu – ir valsts programma. Pašvaldības kapitālsabiedrības pamatfunkcija ir nodrošināt zobārstniecības pakalpojuma pieejamību bērniem. Lai tiktu pie valsts apmaksāta zobārsta, Bauskā neesot jāgaida ne gads, ne pusgads, ne četri mēneši, maksimāli trīs nedēļu laikā var saņemt pakalpojumu. Kabineti strādā arī skolās, bet tur pierakstu nav, bērni, kuru vecāki rakstiski ir devuši piekrišanu, tiek ņemti uzreiz pēc pieprasījuma.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

«Cik ilgi mēs noturēsimies, tas ir smags jautājums. Līdz šim esam iztikuši bez kredītiem, bez līzingiem. Ir grūti strādāt, jo palielinās birokrātija. Solīja, kad ieviesīs e-veselību, būs vieglāk, bet tā nav. Ar papīriem un atskaitēm «apaugam». Es saprotu, ja ir liels uzņēmums un tur ir personāla daļa, ekonomisti, juristi, arhīvs, bet mēs esam mazi, un nasta mums tiek uzlikta liela,» paziņo M. Lazda.

Viņa pavēsta, ja būs labvēlīgi apstākļi, tad, iespējams, tiks apdzīvots arī mutes veselības centra ēkas otrais stāvs. Pārbūves projektā tika iekļauta jumta pacelšana un mansarda stāva izbūve. Taču šīs telpas vēl nav aprīkotas, te nākotnē pārceltos arhīvs, būtu atpūtas vieta, administrācijas kabinets, kā arī labierīcības.

«Zemgales mutes veselības centram» ir izdevies iegādāties divas jaunas aparatūras. Iepriekšējie zobārstniecības krēsli iegādāti 2004. un 2005. gadā un bija savu laiku nokalpojuši. Tāpat iecerēts Bauskā nodrošināt vismaz ortodonta konsultāciju, jo ir daudz bērnu ar sakodiena problēmām.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.
Mutes veselības centra zobārste Mārīte Lazda pēc Stomatoloģijas institūta beigšanas uzsāka darba gaitas Bauskā. Foto: Māris Krūmiņš

Pirmā un vienīgā darbavieta jau 27 gadus «Zemgales mutes veselības centrs» ir zobārstei Mārītei Lazdai. Viņa atzīst, ka vēl pie visa jaunā ir jāpierod. Varbūt pacientiem šķiet, ka būtiski nekas nav mainījies, taču speciālistiem ir jāiestrādājas gan ar jauno tehniku, gan jāaprod ar izvietojumu. M. Lazda teic, ka zināmas neērtības rada ugunsdrošības prasību ievērošanas izpildei pielāgoto durvju vēršana, kas tagad ir nevis uz ārpusi, bet iekšpusi, tādējādi samazinot rūmi pašā telpā. Savukārt par bērnu mutes veselības stāvokli zobārstei ir savi secinājumi. «Tā ir cīņa ar bērniem un viņu vecākiem. Bērns jau pats neatbild par savu mutīti. Ja viņu atved uz šo bezmaksas pakalpojumu ar katastrofālu zobu stāvokli, kurš tad ir vainīgs? Turīgo ļaužu atvases reti te iegriežas, viņi izvēlas privātos kabinetus. Nez kāpēc sabiedrībā valda uzskats, ja ir par velti, tad tas ir slikti. Mums te brauc bērni no visas Latvijas, gan no Tukuma, gan no Jelgavas, gan no citām vietām, atlido arī no Spānijas, Anglijas, jo nevienam jau nav liegts, valsts šādu situāciju atļauj,» stāsta M. Lazda.

Lai būtu veseli zobi, viņa iesaka regulāri tīrīt tos un piedomāt pie tā, ko un kad liek mutē. Savukārt vecākus M. Lazda aicina lieki neuztraukt bērnus mājās un nebiedēt – ja neklausīs, tad vedīs pie zobārsta.

Pašai izvēlētais arods patīk un pa gadu ceļš uz veco darbavietu nebija aizmirsts. Viņas klientu lokā ir arī pieaugušie, kāds vīrs stāstījis, ka nebija zinājis, ka uz laiku mutes veselības centrs meklējams citviet, gājis uz ierasto vietu, bet zobārsta vietā sastapis vīrus ķiverēs. «Daudzās vietās Bauskā ir zobārstniecības, kā mēs smejam – pie katra tilta, bet cilvēki jau visur izstaigājuši un zina, kuram roka vieglāka, zobu izraujot, kur var protezēt, kur var salabot,» tā M. Lazda.

«Zemgales mutes veselības centra» telpās sastaptā Edita atzinīgi novērtēja pārmaiņas. «Svaigs, tīrs, bet arī iepriekš nebija nolaists. Bija labi, un ir labi arī tagad! Es izmaiņas piefiksēju tikai no ārpuses. Regulāri te nāku gan pie zobārsta, gan pie higiēnista. Man patīk, ka ir laipna attieksme pret cilvēkiem, zobārstes ir ļoti saprotošas, pretimnākošas un pacietīgas. Kvalitāte un cenas mani arī apmierina,» teic baušķeniece Edita. 

Līdzīgi raksti

Paldies, Jūsu ziedojums EUR ir pieņemts!

Jūsu atbalsts veicinās kvalitatīvas žurnālistikas attīstību Latvijas reģionos.

Ar cieņu,
BauskasDzive.lv komanda.