Abonē e-avīzi "Bauskas Dzīve"!
Abonēt

Reklāma

“Bauskas novada komunālserviss” sniedz atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem

SIA “Bauskas novada komunālserviss” ( BNKS) jau otro mēnesi Bauskas novadā sniedz komunālos pakalpojumus. Pašvaldības kapitālsabiedrība izveidota, apvienojot septiņus vietvaras uzņēmumus. BNKS nodrošina Bauskas novada iedzīvotājiem ūdensapgādes un kanalizācijas, centralizētās siltumapgādes un dzīvojamo māju apsaimniekošanas, kā arī sadzīves atkritumu izvešanas pakalpojumus (izņemot Vecumnieku apvienības teritoriju).

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

“Septiņu uzņēmumu apvienošana, kas sniedz plašu pakalpojumu spektru iedzīvotājiem, ir izaicinājums. Taču vienlaikus tā ir iespēja padarīt šo pakalpojumu sniegšanas procesus efektīvākus, apvienojot darbus, kuri uzņēmumos pārklājas. Tā ir iespēja modernizēt un optimizēt procesus, lai sniegtu arvien kvalitatīvākus un pieejamākus pakalpojumus uzņēmuma klientiem un kopumā – Bauskas novada iedzīvotājiem. Esam jau paveikuši apjomīgu darbu un turpinām strādāt pie tā, lai arvien optimizētu procesus un vienlaikus arī skaidrotu iedzīvotājiem jau veiktās pārmaiņas un plānotos uzlabojumus,” paziņo BNKS valdes loceklis Dzintars Cāzers.

Viņš atzīst, ka šāda mēroga ikdienā būtisku pakalpojumu sniedzēju apvienošana vairāku bijušo pašvaldību ietvaros var radīt jautājumus klientu vidū, tālab uzņēmums nodrošina iespējami plašu iedzīvotāju konsultēšanas un apkalpošanas sistēmu, lai ikviens var uzdot interesējošos jautājumus un saņemt pilnvērtīgas atbildes par katru pakalpojumu, ko uzņēmums sniedz.

Uzņēmums ir apkopojis atbildes uz dažādiem iedzīvotāju jautājumiem.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Cik izmaksāja viss BNKS reorganizācijas process?
BNKS norāda, ka komunālo pakalpojumu sniedzēju apvienošanas mērķis ir optimizēt uzņēmumu darbību ilgtermiņā, tādējādi veidojot vienotu pakalpojumu sniegšanas servisu. “Ar pārliecību var teikt, ka uzņēmumu apvienošana sniegs ieguvumus kā iedzīvotājiem, tā arī uzņēmumam un pašvaldībai.

Proti, iedzīvotājiem tiek veidota komunālo pakalpojumu sniegšanas sistēma, kur vairs nebūs jāmeklē vairāki tālruņu numuri, lai uzzinātu atbildi uz kādu jautājumu, kā arī pakalpojumu kvalitāte visiem iedzīvotājiem novadā tiks vienādota ilgtermiņā, neskatoties uz to, ka pakalpojumu sniegšanas principi un kvalitāte atšķīrās līdz šim. Tāpat arī apvienošanas procesā izveidotais uzņēmums „Bauskas novada komunālserviss” ir veids, kā likvidēt nelietderīgas struktūrvienības, modernizēt pakalpojumus un atsevišķos gadījumos arī „glābt” kādu no apvienotajiem uzņēmumiem, kuru līdzšinējā pārvaldība nebija uzdevumu augstumos.

Savukārt pašvaldība iegūst pilnīgu pārraudzību pār uzņēmuma darbu un iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu kvalitāti. Līdz ar to šaurā tvērumā vērtēt kāda atsevišķa procesa izmaksas, vienlaicīgi neņemot vērā ieguvumus un izmaksas, kādi būtu, ja reorganizācija netiktu veikta,
būtu nekorekti un pārsteidzīgi. Proti, vērtējot procesa izmaksas, obligāti jāņem vērā arī ieguvumi,” atzīmē BNKS.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Vai jaunais uzņēmums ir visu likvidēto pašvaldības kapitāla uzņēmumu saistību pārņēmējs, vai arī iedzīvotājiem būs jāpārslēdz līgumi tieši ar šo jaunizveidoto uzņēmumu – BNKS?
BNKS atzīmē, ka uzņēmumu apvienošanas ietvaros „Bauskas novada komunālserviss” ir saistību tiesību pārņēmējs, līdz ar to tiek pārņemti arī visi līdzšinējie līgumi un to saistības. Līgumi, kas slēgti ar līdzšinējām kapitālsabiedrībām, ir spēkā. Iespējams, nākotnē, lai nodrošinātu vienotu līgumu formu un saturu visiem novada komunālo pakalpojumu saņēmējiem, tiks piedāvāts atjaunot pašreizējos pakalpojumu līgumus,
taču tuvākajos mēnešos šāds process plānots netiek.

Vai būs iespējams veikt rēķinu apmaksu klātienē?
Viens no BNKS lielajiem mērķiem ir uzņēmuma modernizēšana un informācijas pieejamības veicināšana e-vidē, kas līdz ar to arī samazina uzņēmuma izdevumus kasu uzturēšanā – telpu noma, uzturēšana, darbinieku algošana utt. Taču maksājumus klātienē būs iespējams veikt divos veidos – izmantojot izbraukuma mobilo kasieru pakalpojumu, kā arī mazumtirdzniecības vietās. Izbraukuma mobilo
kasieru atrašanās vietas, datumi un darba laika grafiks tiks iepriekš saskaņots un izziņots BNKS saziņas kanālos, piemēram, mājaslapā www.bnks.lv, klientu centros u. c., savukārt BNKS rēķinu apmaksa mazumtirdzniecības vietās jeb noteiktu veikalu kasēs jau tuvākajā laikā būs pieejama, plašāka informācija tiks publicēta atsevišķi, tiklīdz pakalpojums būs pieejams. Rēķinu apmaksa veikalu kasēs būs maksas pakalpojums. Vienlaikus BNKS uzsver, ka rēķinu apmaksu iespējams veikt e-vidē, izmantojot i-bankas pakalpojumus.

Cik darbinieku bija pirms reorganizācijas, cik būs pēc?
Līdz kapitālsabiedrību reorganizācijas uzsākšanai uzņēmumos kopā tika nodarbināti nedaudz virs 260 darbiniekiem, no tiem apmēram 60 – iesaistīti administratīvajā un pārvaldes darbā. BNKS norāda, ka apvienotajā kapitālsabiedrībā pēc tam, kad tiks pilnībā pabeigta reorganizācija, darbinieku skaits netiek
plānots lielāks par 220. Savukārt pārvaldē iesaistīto darbinieku skaits, ieskaitot valdi, visticamāk būs mazāks par 20 darbiniekiem.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Kā un kur turpmāk iesniegt ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus?
Bijušo kapitālsabiedrību klientiem rādījumu iesniegšana nemainās. Tāpat šī gada oktobrī nemainīsies ne rēķina izskats, ne saņemšanas veids, ne norēķinu konti tiem, kas rēķinus apmaksās internetbankā.
Iespējams, šāda kārtība bijušo/apvienoto uzņēmumu klientiem saglabāsies arī oktobra beigās.
Savukārt bijušajiem pašvaldības klientiem rādījumu iesniegšanai jāizmanto vienotie saziņas kanāli:

 • zvanot uz informatīvo tālruni 8889;
 • e-pasts ūdens skaitītāju rādījumu
  iesniegšanai: skaititaji@bnks.lv;
 • e-pasts saziņai jautājumos par
  rēķiniem, maksājumiem, parādiem:
  norekini@bnks.lv;
 • e-pasts saziņai klientiem par jebkuriem
  citiem jautājumiem: info@bnks.lv;
 • WhatsApp vietnē – tālr. 26638889;
 • sūtot SMS uz tālr. 26638889.

Vai tagad būs nevis trīs , bet viens rēķins par visu kopā? Piemēram, ūdeni, kanalizāciju, apkuri, apsaimniekošanu, koplietošanas elektrību?
Līdz brīdim, kamēr tiks pilnībā pabeigta visu klientu datu bāzu apvienošana, BNKS šādu risinājumu nepiedāvās. Taču tiklīdz tiks noslēgts darbs pie kopējās sistēmas izveides un rēķini tiks izrakstīti vienā datorprogrammā, iedzīvotāji saņems vienu rēķinu. Par izmaiņām BNKS klientus informēs
iepriekš.

Kam jāpaziņo, ja ūdensskaitītājiem beidzas izmantošanas termiņš?
Par ūdens skaitītāju verifikācijas termiņa beigām paziņot nav nepieciešams. Pārvaldniekam šāda informācija ir zināma, un tieši pārvaldnieks atgādina dzīvokļa īpašniekam par skaitītāja verifikācijas termiņa beigām. Savukārt, ja vēlaties, lai BNKS skaitītāju nomaina, tad ir iespējams vērsties BNKS, zvanot uz vienoto informatīvo tālruni 8889, kā arī sūtot e-pastu uz info@bnks.lv.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Vai jaunajos rēķinos būs jāmaksā arī par Īslīces ūdens ņemtajiem kredītiem? Kur paliks šis parāds?
BNKS norāda, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulatora metodika nepieļauj uzņēmuma parādsaistības tiešā veidā iekļaut tarifā. Tas nozīmē – kapitālsabiedrībai saistības jāsedz no peļņas. Protams, viens no peļņas avotiem ir sabiedrisko pakalpojumu sniegšana, tomēr kapitālsabiedrības ar sev pieejamo tehniku un personālu sniedz arī maksas papildpakalpojumus (piem., pieslēgumu izbūve, privāto tīklu izbūve un apkope, skaitītāju uzstādīšana, asenizācija u. c.), kuri nodrošina ienākumus, ļaujot saistības segt no tiem.
Jāņem arī vērā, ka, apvienojot kapitālsabiedrības, ievērojami lielāks kļūst arī kopējais apgrozījums un peļņas iespējas, tādēļ atsevišķas kapitālsabiedrības saistības pret kopējo apgrozījumu vairs būtiski neietekmēs finanses, tajā skaitā pakalpojumu cenas.

Vai turpinās darboties Iecavas DzKS mājaslapa, kur var skaitītāju rādījumus noziņot? Vai būs jāzvana
8889?

Jā, arī oktobrī šāda iespēja pastāvēs. Par jebkurām izmaiņām Iecavas, Bauskas un pagastu iedzīvotāji tiks informēti.

Vai uzņēmums ir plānojis izdot kādu drukas materiālu, lai cilvēkam mājās ir pieejama informācija
un paskaidrojumi?

Informācija par BNKS darbību, pakalpojumiem, jaunumiem u. c. aktuālā informācija pieejama uzņēmuma
mājaslapā www.bnks.lv, uzņēmuma sociālajos tīklos, klātienē – klientu apkalpošanas centros, kā arī jautājumus iespējams uzdot gan telefoniski, zvanot uz vienoto informatīvo tālruni 8889, gan elektroniski, rakstot e-pastā uz info@bnks.lv. Periodisku atbilžu apkopojumu uz biežāk uzdotajiem jautājumiem plānots publicēt Bauskas novada pašvaldības informatīvajā bezmaksas izdevumā „Bauskas Novada Vēstnesis”.

Vai, veicot maksājumus izbraukuma vietās, man rēķinu varēs izdrukāt? Kur lai es saņemu rēķinu,
ja internetu nelietoju?

Izbraukuma vietās kasiera pienākums ir nodrošināt rēķinu apmaksas iespēju klātienē, taču rēķinam drukātā vai elektroniskā formā ir jābūt klienta rokās, kas vēlas veikt apmaksu. Drukas pakalpojumi izbraukumā nebūs pieejami, taču tiem, kas nelieto internetu un nebūs norādījuši e-pasta adresi, rēķini
drukātā veidā tiks nosūtīti uz norādīto pasta adresi. Maksa par šo pakalpojumu – 1,8 eiro, ieskaitot PVN.
Rēķini drukātā veidā būs pieejami četros konsultāciju un norēķinu punktos Bauskas novadā:
● Bauskā, Salātu ielā 7a;
● Iecavā, Tirgus ielā 12;
● Vecumniekos, Rīgas ielā 29a;
● Pilsrundālē 1, Rundāles apvienības pārvaldes ēkā.

Līdzīgi raksti

Reklāma

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Komentāri (11)

 1. tāds, varbūt, Tev nesvarīgs jautājums, vai uzņēmums Tavā vadībā ko darīs, lai labotu iepriekšējās BŪ vadībā esošo mahinatoru pastrādātās nelikumības?

 2. Es te nekādi nesaprotu tos apsolītos labunus
  Kas tās par ērtībām ,ja tantēm un onkuļiem ,kuriem nav ne datora , nezināšanu un ir pāri par 70 gadiem , kur meklēt palīdzību rēķinu apmaksā ,vai tā lielveikala kasiere būs tā palīdzētāja ?
  Un tie darbinieki kas tiek atlaisti no darba sakarā ar šo tā saucamo reorganizāciju , kāds tiem labums ?
  Atlaiž jau tikai tos , kas nestrādāja Bauskā ,nu tos no nevajadzīgām nomalēm ,no kurām vajag tikai naudu ,jo dažās pozīcijās ,jau cenas ir cēlušās
  Gan jau to Īslīces parādu arī pa klusām pieliks tiem rēķiniem ,
  Un tās izbraukuma kasieres , tās arī domātas ērtībām reizi mēnesī noteiktā laikā ?

  23
  1
 3. taču atbildēja pietiekami skaidri. Tiešā veidā tarifā to iekļaut nedrīkst, bet samaksās slēpti – no peļņas, kuru tāpat nodrošinās visi novadā dzīvojošie šī monopolista pakalpojumu lietotāji. Kaut kā nedzird, ko atmaksās šī parāda tiešie iztaisītāji, vai arī nekāds materiālās atbildības princips mūsu dienās vairs nepastāv? Izķēzī valsts vai pašvaldības naudu kaut miljonus un droši pārcelies uz nākošo vadošo amatu. Tāpat Īslīces Ūdens sakarā neko nedzird arī par slaveno politisko atbildību. Kas tad bija tolaik tajā valdošajā koalīcijā, un kas ir tagad? Vai ne tie paši “lieliskie saimnieki”?

  16
  1
 4. Eksperiments,lai atvieglotu dažu kleptokrātu ambīcijas uz iedzīvotāju rēķina izskatās beigsies ar fiasko!Kas ztbildēs par šo nejēdzību?

  18
 5. Diemžēl, mēneša laikā divas reizes sazinoties ar jauno Bauskas novada komunālservisu, esmu saskārusies ar neprofesionālu darbību. Atbildi uz jautājumu, zvanot uz vienīgo tālruni , kas norādīts( ar ļoti sliktu dzirdamību), nekad neesmu saņēmusi uzreiz! Tiek solīts atzvanīt. Kāpēc nav iespējams redzēt mājas lapā darbinieku vārdus, kas konkrēti atbild par pārvaldāmo jomu, kāpēc nav pieejami citi numuri? Vai tas tiek darīts, lai iedzīvotājiem sarežģītu dzīvi?

  29
  1
 6. un kamēr visus savienos vienā sistēmā sūtīs 2 rēkinus (piemēram Iecavā) no siltuma un komunālajiem un par katru iekasēs rēķina izveidošanas maksu!

 7. Uzņēmumu apvienošanās rezultātā klienti no perifērijas dotēs Bauskas klientus, ar laiku jūsiu visa infrastruktūra tiks nolaista līdz kliņkim, bet tas, ko maksāsiet par tās uzturēšanu vai atjaunošanu paliks Bauskā. Pārējiem paliks tikai solījumi par labāku nākotni un novecojušas trubas ar milzīgiem ūdens zudumiem tajās. Dzintars esot tik efektīvi ir rūpējies par Platones ūdensapgādi, ka tur 100% zudumi ir norma.

  14
 8. Bezjēdzīgs kontakttālrunis,sēž random čība sistēmai piekļuves nav,var sēdēt jebkurš pie tās centrāles!Un nevajag pievienot ka beidzies vertifikācijas termiņš skaitītājiem,kamēr tie rāda rādījumus tikmēr viss funkcionē,nav vajadzības mainīt kko mainīšanas pēc,pārāk viss padarīts par lieku birokrātiju un sodu mašinēriju!

  10
 9. Tāds jau ir Bauskas plāns ,ar Iecavnieku un citu pagastu naudu segt visus Bauskas parādus .

  19
  1
 10. Pirms novadu apvienošanās Iecava ekonomikas attīstības ziņā bija 25. vietā Latvijā , Bauska šajā pašā sadaļā tikai 50. vietā Latvijā (to var atrast internetā )
  Tagad Iecava vispār vairs neeksistē ,ir tikai Bauska ar uzpūsti labumiem

  23
  1
Paldies, Jūsu ziedojums EUR ir pieņemts!

Jūsu atbalsts veicinās kvalitatīvas žurnālistikas attīstību Latvijas reģionos.

Ar cieņu,
BauskasDzive.lv komanda.