Abonē e-avīzi "Bauskas Dzīve"!
Abonēt

Reklāma

Notiks sabiedriskās apspriešanas sanāksme par cūku kompleksa «Tunkūni» jaudas palielināšanu

Gaižēnu cūku nobarošanas komplekss Brunavas pagastā no putna lidojuma. Foto: saimnieks.lv

Vides pārraudzības valsts birojs izsludinājis sabiedrisko apspriešanu par SIA “Gaižēni” nobarojamo cūku turēšanas kompleksa “Tunkūni” jaudas palielināšanu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Komplekss atrodas Bauskas novada Brunavas pagasta “Brūveros”. Jaudas palielināšanai esošās fermas teritorijā paredzēts uzbūvēt trīs jaunas nobarojamo cūku kūtis , orientējoši 9500m² kopplatībā. Katra kūts būs sadalīta četrās nodaļās, vienā nodaļā tiks ierīkoti 48 aizgaldi un vienā aizgaldā tiks izmitinātas 17-20 cūkas. Aizgaldā izvietoto dzīvnieku blīvums tiek regulēts, ievērojot nobarojamo cūku grupas svaru – jo lielāki dzīvnieki, jo mazāks to skaits vienā aizgaldā.

Plānots, ka jaunizveidotajās kūts nodaļās iekārtojuma un aprīkojuma tehnoloģiskie risinājumi būs analogi
esošajās cūku mītnēs pielietotajiem. Arī nobarojamo cūku turēšanas sistēma un audzēšanas
procesa principi neatšķirsies no iepriekš izmantotajiem. Paredzēts, ka esošo un jauno kūts nodaļu
tehnoloģiskie procesi tiks integrēti vienotā ražošanas sistēmā.

Lai īstenojot paredzēto darbību nodrošinātu normatīvo aktu prasībām atbilstošu šķidro mēslu
uzglabāšanu, papildus esošajām 8 mēslu krātuvēm, tiks izbūvētas trīs jaunas, betona un slēgta tipa
krātuves ar tilpumu 4280 m³ katrā, jeb 12840 m³ kopā. Pēc paredzētās darbības īstenošanas
kopējais 11 mēslu krātuvju tilpums būs 46 680 m³.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Paplašināšanas procesa ietvaros paredzēts uzstādīt papildus graudu torni ar uzglabāšanas
kapacitāti 700 tonnas.

Uzņēmumā SIA “Gaižēni” atzīmē, ka esošās un paredzētās darbības ražošanas procesā tiek un tiks radīti šķidrie mēsli, kurus divas reizes gadā (pavasarī un rudenī) izkliedēs un iestrādās tuvējās apkārtnes tīrumos. Līdz ar to iekārtas darbībai ir saistošas MK noteikumu “Prasības ūdens, augsnes un
gaisa aizsardzībai no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma” izvirzītās prasības
izpilde gan attiecībā uz pieļaujamo dzīvnieku vienību skaitu pret mēslu izkliedei nepieciešamo
tīrumu platību, gan slāpekļa izkliedes daudzuma normām, gan ierobežojumiem mēslu izkliedes
apstākļiem, vietām un termiņiem.

Ziemeļu un austrumu virzienā no Tunkūnu fermas teritorijas, aptuveni puskilometra attālumā, atrodas dabas liegums „Paņemūnes meži”, Natura 2000 teritorija, kas izveidots, lai nodrošinātu ornitoloģiski nozīmīgā meža masīva – Paņemūnes meža – un tajā ietilpstošo biotopu aizsardzību un saglabāšanu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Dabas lieguma teritorijā ir spēkā īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un
izmantošanas noteikumi, kas citu starpā nosaka pieļaujamos un aizliegtos darbības veidus
aizsargājamās teritorijās, bet neierobežo darbību ārpus aizsargājamām teritorijām. Saistībā ar
dabas liegumam pieguļošajām lauksaimniecības zemēm tiks atzīts, ka apstrādātās platības
nodrošina barošanās apstākļus gan lieguma teritorijā dzīvojošajiem putniem, gan arī meža masīvā
mājojošiem medījamiem dzīvniekiem, tomēr piesardzība jāievēro intensīvā lauksaimniecības
zemju apsaimniekošanā (minerālmēslu lietošanā), lai nepasliktinātu putnu un dzīvnieku sugu
dzīves apstākļus un populāciju.

Uzņēmums SIA “Gaižēni” apzinās, ka iekārtas darbība nedrīkst negatīvi ietekmēt Eiropas nozīmes
aizsargājamās dabas teritorijas ekoloģiskās funkcijas, tāpēc lieguma tuvumā esošajos tīrumos
mēslu iestrādi neveic putnu ligzdošanas sezonā (pavasarī) un rūpīgi seko tīrumu mēslošanas
procesam.

Aptuveni trīs kilometru attālumā, dienvidrietumu virzienā no Tunkūnu fermas, atrodas valsts robeža ar Lietuvas Republiku. Saskaņā ar meteoroloģisko novērojumu stacijas “Bauska” veiktajiem ilggadīgajiem
meteoroloģiskie novērojumiem, fermas atrašanās reģionā valdošie ir DR un R virziena
vēji. Līdz ar to paredzētai darbībai netiek prognozēta gaisa piesārņojuma, trokšņa un citu
traucējumi pārrobežu ietekme .

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Tāpat pārrobežu ietekme praktiski nepastāv attiecībā uz iespējamo uz virszemes ūdeņu
piesārņošanu Lietuvas Republikas teritorijā, jo virszemes ūdeņu (grāvis, upe, dīķis) notece vērsta
Lielupes virzienā.

Uzņēmumā norāda, ka īslaicīga smaku ietekmes iespējamība pastāv kūtsmēslu izkliedes laikā tīrumos, kas robežojas ar Lietuvas Republikas valsts robežu (piem. „Garkalni”, „Krustkalpi”, „Jaungarkalni”, „Jaunāres”),
tātad izrietoši smakas traucējumiem var tikt pakļauti kūtsmēslu izkliedes lauku tuvumā
dzīvojošie Lietuvas iedzīvotāji. Tomēr, ievērojot faktu, ka smaku emisijas no lauku mēslošanas
nav pastāvīgas, tām ir īslaicīgs raksturs, pārrobežu ietekme nav paredzama.

Tuvākās apdzīvotās viensētas Latvijas pusē divu kilometra rādiusā ir: „Viesturi” ~ 1,63 km (R virzienā), „Zaļlauki” ~ 1,17 km (R virzienā), „Skujenieki” ~ 1,24 km (R virzienā), „Atgriezumi” ~ 1,54 km (R virzienā);
un „Vāveres” ~ 1,47 km attālumā (R virzienā). Tuvākās daudzdzīvokļu mājas atrodas Brunavas pagasta apdzīvotajā vietā Tunkūni, kas atrodas rietumu virzienā ~ 2 km attālumā no Tunkūni fermas.
Kompleksam tuvākās sabiedriskās ēkas izvietotas aptuveni 6,5 km attālumā ZR virzienā Brunavas
pagasta centrā Ērgļi (pašvaldība u.c.). Tos savstarpēji norobežo blīvs mežu masīvs, kas
kalpo kā dabīgā buferjosla.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.
SIA “Gaižēni” valdes loceklis Alekss Rasmusens (Alex Skovgaard Rasmussen). Foto:wix.com

Sabiedriskā apspriešana notiks neklātienes formā jeb attālināti no 2023.gada 21. marta līdz 4. aprīlim. Sākotnējā sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks attālināti otrdien, 21. martā, pulksten 17. Saite uz Zoom atrodama ŠEIT.  (Meeting ID: 850 1572 0180) Pieslēdzoties sanāksmei, vēlams norādīt vārdu un uzvārdu, kā arī izslēgt mikrofonu.

Sanāksmes laikā tiks sniegta prezentācija par paredzēto darbību. Tā tiks ierakstīta, prezentācija un ieraksts būs pieejami līdz 2023. gada 4. aprīlim SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnē www.environment.lv.

Ar sagatavotajiem materiāliem var iepazīties tīmekļa vietnē www.environment.lv/lv/aktualitates, Bauskas novada pašvaldības tīmekļvietnē bauska.lv, papīra formātā Bauskas novada domes ēkā Uzvaras ielā 1, Bauskā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Rakstiskus priekšlikumus par SIA ‘’Gaižēni’’ plānotās darbības iespējamo ietekmi uz vidi var sūtīt Vides pārraudzības valsts birojam Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv, www.vpvb.gov.lv līdz 2023.gada 6.aprīlim.

Sabiedriskā apspriešana notiek saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja 2021. gada 22. jūnijā pieņemto lēmumu Nr. 5-02/12 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA “Gaižēni” plānotajai darbībai.

Līdzīgi raksti

Reklāma

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Komentāri (21)

 1. esmu pret, aizliegt est galu,pietiek.
  un aizmirdinaja Panemuni, toreiz tas bļāvējas neko nepanāca, tikai tukši pamuldēja.:(

  5
  14
 2. Noteikti piedalieties apspriešanā, uz Budbergu ceļa nav, tad vēl smirdoņu mums vajag!

  3
  8
 3. Uzreiz tā arī sakiet-latviet,aun pastalas un pazūdi no savas senču zemes.Vakareiropas lielkapitālistiem tavu zemi vajag.

  5
  13
 4. reāli Budbergā jau tagad smird un nav normāli tas, kam par to janes atbildiba?
  esiet moži parakstieties pret aizsmirdināšanu.
  toreiz tas sievietes bļāvējas neko nepanāca, tāpat uzbūvēja to kompleksu. Tad kāda jēga ko darīt, bez rezultāta?
  Tāda tukša pamuldēšana un viss. 0. Rezultāts 0.

  9
  6
 5. Lai pie Saeimas izvieto un tur kopā ar Galveno eputātu nobarošanas centru izveido kompleksu kas smirdinās apkārtni.

  5
  6
 6. Tak padomajiet būs jaunas darba vietas, ja uzñemums attistas tas tak ir labi…paši neko nevarat izdarit un čikstat..
  Celi vispar nav saistiti ar šo uzñemumu, par celiem veršaties Dome.
  Esmu par un lai izdodas

  14
  4
 7. Bļāvējas bļāva tad, kad sabiedriskā apspriešana jau bija notikusi. Tagad lai sāk darboties, nevis kad vilciens ir aizgājis.

  5
  1
 8. Tad jau diži gudras nav, ja jau pēc sabiedriskās apspriešanas sāk protestēt, pret būvniecību. :)))
  Vajag kādam gudrākam iesaistīties nevis tādām tukšmuldētājām. No tādām jēgas nav.

 9. tāpēc jau Latvijā nekā nav visu aizklapēt,aiztaisīt grib un plikām pakaļām,bez ceļiem…..jūs viena cilvēki daļa vairāk smirdiet nekā tās cūkas..Lai veicās uzņēmumam👍

  7
  2
 10. vai valstī nepietiek ar mums- valsts pārvaldē un pašvaldībās strādājošajiem. Pagaidām bez citām cūkām mēs spējam savas algas katru gadu palielināt pat divreiz

  4
  2
 11. Ja tev tavā dzīvesvietā visu laiku būtu cūku smaka, diezin vai būtu priecīgs un par to cik būs papildus nodarbinātie nekas nav rakstīts, droši vien ne tik daudz cik būs to iedzīvotāju kam ar šo smirdoņu būs ikdienā jasadzīvo?

  4
  5
 12. Vienam otram tā māja smird vairāk kā cūku fermā… agrāk fermas bija daudz un nekas,bet tagad kādai dāmītei,kundziņam smird.. Tāpēc gaļa no Spānijas,Polijas un tur viss smaržo? Eiropā visur smird,bet nebļauj .

  7
  1
 13. Spānijā cūkas pat dzīvojamos kvartālos audzē privātie un nekas…bet te Latviešiem traucē viss.

  4
  1
 14. es esmu pret, pietiek jau. to pirmo projektu jau aizdomīgi iznesa cauri, tas kādreizējais deputats no Tunkuniem.

  1
  2
 15. Būtu labi ja neaizmirstu arī par ceļu uzturēšanu. Gan celtniecības, gan darbības laikā pa grants ceļu pārvietojas ļoooooti daudz smagie auto….

Paldies, Jūsu ziedojums EUR ir pieņemts!

Jūsu atbalsts veicinās kvalitatīvas žurnālistikas attīstību Latvijas reģionos.

Ar cieņu,
BauskasDzive.lv komanda.