Abonē e-avīzi "Bauskas Dzīve"!
Abonēt

Reklāma

Pārmaiņas izraisa emocijas un nedrošību

Darbi Skaistkalnes dievnamā ir saskaņoti, ir atļaujas remontam, konservācijai, restaurācijai

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Uz laikraksta «Bauskas Dzīve» redakciju zvana un raksta Skaistkalnes iedzīvotāji, kuri nemierā ar to, kā tiek atjaunota baznīca. Vienā no vēstulēm pausts šāds jautājums: «Esmu Skaistkalnes iedzīvotāja, un man interesē, kāpēc Skaistkalnes baznīcā ir iznīcinātas kapenes? Kur palikuši tur apbedītie, kāpēc bija jāiznīcina tik autentisks vēstures objekts, mikroklimats, kurš spēja saglabāt mirušos kā iebalzamētus? Vai Kultūras mantojuma pārvalde to ir pieļāvusi?»

Skaidrojumu uz šiem un citiem jautājumiem «Bauskas Dzīvei» sniedz Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes Zemgales reģionālās nodaļas vadītāja ELVĪRA MANTROVA.

Skaistkalnes baznīcas atjaunošanā vēl daudz darba. Šogad tā svinēs 330 gadu jubileju.
Foto no «Bauskas Dzīves» arhīva.

Skaistkalnes Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas Romas katoļu baznīca ir izcils baroka mākslas darbs. Dievnams bija ne vien varens un skaists, bet bija arī pirmā divtorņu katedrāle Latvijas teritorijā un Latvijas 17. gadsimta arhitektūrā neparasta celtne. Otrā pasaules kara laikā ir sagrautas abas baznīcas torņu smailes, bet draudze ēku saglāba, palika neskartas mākslinieciski vērtīgās kokgriezumu iekārtas un Latvijā vienīgais šāda sakrālā interjera paraugs. Skaistkalnes baznīcas iekārtas ir autentiskas, kas lielā mērā saglabājušās kopš uzcelšanas brīža.

Šis dievnams ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis (valsts aizsardzības Nr. 6188), un tajā atrodas virkne valsts nozīmes un vietējas nozīmes mākslas pieminekļu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Jāglābj jumts un fasādes
Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes darbinieki ir regulāri apsekojuši Skaistkalnes katoļu baznīcu. Visos gadījumos ir veikta fotofiksācija. Bija pieaicināti arī nozares eksperti. Ir konstatēti pamatu bojājumi, pamatu konstrukciju un sienas bojā arī apstādījumu audzēšana tik tuvu ēkas pamatiem. Fasādēm bija veikti remontdarbi ar neatbilstošiem materiāliem, kā rezultātā apmetums sācis atdalīties, daudzviet krāsojums un apmetums izdilis tik ļoti, ka atsedzies zem apmetuma esošais plastmasas siets. Cokola daļa pārkrāsota ar neatbilstošu krāsu, kas tagad sākusi nodrupt.

Nepieciešams veikt neatliekamos fasāžu atjaunošanas un glābšanas darbus, izstrādājot krāsu pasi. Pārvalde ir saskaņojusi fasāžu atjaunošanu un krāsu pasi un izsniegusi kultūras pieminekļa remonta, konservācijas, restaurācijas, rekonstrukcijas darbu atļauju.

Jumta segums bija no krāsota skārda, skārds sarūsējis, vietām mainīts, vietām deformējies ar uzlocījumiem; parapetam nebija izveidota aizsardzība no mitruma; bēniņos bija sakrautas svētbildes, altāra lielie alvas svečturi un citi sakrālie priekšmeti. Lai neietu bojā vēsturiskās konstrukcijas un nodrošinātu vēsturisko konstrukciju autentisku saglabāšanu ilgtermiņā, pašlaik tiek mainīts jumta segums. Pārvalde ir saskaņojusi darbus un izsniegusi kultūras pieminekļa remonta, konservācijas, restaurācijas, rekonstrukcijas darbu atļauju.

Interjeru saglabāšanai nepieciešama laika un finanšu ietilpīga restaurācija
Logu rāmji saglabājušies puslīdz apmierinošā stāvoklī, sānu durvju vērtnes, sakristejas durvju vērtne – pārkrāsotas ar neatbilstošu krāsu. Galvenās ieejas durvju vērtnes jaunas. Saglabājies 17. gadsimta ieejas portāls, kas gan vairākkārt pārkrāsots ar neatbilstošu krāsu. Saglabājusies baroka interjera dekoratīvā apdare un oriģinālā iekārta. Daudzviet interjeriem un it sevišķi iekārtas priekšmetiem veikta pārkrāsošana, piekrāsošana ar neatbilstošu krāsu, tos būtiski bojājot. Lai noteiktu mākslas pieminekļu bojājumu apmēru, tagad ir jāveic izpētes, jāizstrādā restaurācijas programmas. Jau pašlaik ir skaidrs, ka interjeru saglabāšanai nepieciešama būtiska laika un finanšu ietilpīga restaurācija. Pārvalde ir saskaņojusi kanceles un dievgalda izpētes un restaurācijas metodiku un izsniedza kultūras pieminekļa remonta, konservācijas, restaurācijas, rekonstrukcijas darbu atļauju.

Ir nomainītas nolietotās, deformētās grīdas seguma cementa flīzes, ierīkojot energoefektīvas siltās grīdas. Eiropas standartizācijas komiteja rekomendēja dievnamu apkures standartu, kas nodrošinātu baznīcās vienmērīgu temperatūru. Skaistkalnes baznīcā ir vienmērīga temperatūra. Noņemtā seguma cementa flīzes, pēc to saglabātības stāvokļa izvērtēšanas, iespējams, daļēji varēs atkārtoti izmantot. Pārvalde ir saskaņojusi darbus un izsniegusi kultūras pieminekļa remonta, konservācijas, restaurācijas, rekonstrukcijas darbu atļauju.

Patlaban nav atrasti apsekošanai daži sakrālie priekšmeti, piemēram, altāra lielais svečturis no sešu svečturu komplekta, misiņa roku mazgājamā kanna ar bļodu, divi jūgendstila puķu galdiņi u. c.

Kapenes tiek sakārtotas
Zem baznīcas altārdaļas ir ķieģeļu mūra pagrabs ar krusta velvēm, kurā vēsturiski atrodas kapenes ar apbedījumiem. Apsekošanā konstatēts, ka apbedītie bija sakrauti vairākās vietās cits uz cita, tagad kapenes tiek sakārtotas un apbedītie novietoti kapeņu vietās, kas bija tam arī paredzētas. Pārvaldes rīcībā nav citas informācijas.

Baznīcas šķūnī konstatēta vēsturisko dokumentu, baznīcas arhīva materiālu neatbilstoša glabāšana, tie ir samirkuši, iespējams, tos varēs izglābt Rundāles pils muzeja speciālisti.

Tiek strādāts arī baroka perioda senākā divtorņu bazilikas vizuālā tēla atjaunošanā. Tiek meklētas vēsturiskās fotogrāfijas. 5. jūnijā Skaistkalnes baznīcā notika koncerts Skaistkalnes baznīcas torņu atjaunošanai, un ienākumi būs izlietoti atjaunošanas darbiem.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Ir atzinums koku ciršanai
Baznīcas saglabātības stāvokļa vērtējums kopumā – apmierinošs, bet mākslas pieminekļu saglabājamo vērtību stāvoklis ir neapmierinošs, kas vairākkārt ir konstatēts un norādīts, sniegtas konsultācijas, rekomendācijas, norādījumi, bija sastādīts administratīvais protokols…

Baznīca atrodas Skaistkalnes centrā, pakalnā, blīvā krūmu un koku ielokā. Priekšlaukums nav atbilstošs baznīcas un klostera kultūrvēsturiskajai ainavai, būtu jāveic tā labiekārtošana, paredzot atklāt kultūrvēsturiskās ainavas vērtības saskaņā ar Eiropas ainavu konvencijas prasībām. Jāīsteno estētisks publiskās ārtelpas labiekārtojums. Izsniegts pārvaldes atzinums koku ciršanai, lai novērstu žoga bojāšanu un atklātu ainavas kvalitāti, kā arī skatpunktus no un uz baznīcu.

Uzskatu, ka Skaistkalnes baznīcas un klostera atjaunošanas projekts kalpos arī teritorijas attīstībai un būs pamats Eiropas struktūrfondu līdzekļu piesaistīšanai, uzņēmējdarbības attīstībai un jauniešu izvēlei palikt dzīvot un strādāt Vecumniekos un Skaistkalnē. Cilvēka dzīves kvalitāte nenozīmē tikai elementāru izdzīvošanu, bet galvenokārt nozīmē apstākļu veidošanu personības attīstībai un uzņēmējdarbībai pievilcīgu vidi. Pie iespējām investēt teritorijas attīstībā viens no būtiskiem nosacījumiem ir tieši nomaļu efekta mazināšana.

Pāvests Francisks minēja savā runā 2018. gadā Rīgā – «Nocietināta sirds ir pārakmeņojusies, tā zaudē prieku par Dieva jaukumu, atsakās no gara jaunības, atsakās baudīt un redzēt, ka vienmēr, katrā laikā līdz pat beigām Kungs ir labs.»
(Sal. Ps. 34:9)

Aicinu pašvaldību turpināt aktīvi atbalstīt kultūras mantojuma saglabāšanu un pieminekļu atjaunošanas procesu, izvērtējot atbildīgi pret nākotni novada ieguvumus ilgtermiņā, rūpējoties par visu teritoriju līdzsvarotu attīstību.

Skaistkalnes baznīcas saglabāšanas darbi kalpos ilgu mūžu, un tas būs mūsu paaudzes ieguldījums kultūras mantojuma saglabāšanā. Nākotnē mūs vērtēs pēc mūsu darbiem, nevis labiem nodomiem. Katrai paaudzei jāatklāj un jāīsteno sava misija.

Nestāvēt pret attīstību un pārmaiņām
Mani mulsina, kā iedzīvotāji attiecas pret baznīcas atjaunošanas darbiem, uzreiz radot aizdomas, nevis cenšoties noskaidrot būtību. Nav saprotams, pret ko ir cīņa. Pret Skaistkalnes baznīcas saglābšanu un priesteri Andreju Mediņu? Uzskatu, ka priestera Andreja Mediņa garīgais spēks pulcināt uz rezultātu atgriezīs Skaistkalnes baznīcai bijušo spozmi.

Pret attīstību un pārmaiņām vēl neviens un nevienā gadsimtā nav nostāvējis pretī – tikai attīstība virza uz priekšu un ir ceļš uz izaugsmi. Apstāšanās ir līdzvērtīga stagnācijai. Skaistkalnes baznīca nav ne pirmā, ne pēdējā baznīca, kurā veic atjaunošanas, restaurācijas darbus – gan jumta seguma, gan grīdas seguma maiņu un grīdu energoefektīvus risinājumus, gan fasāžu atjaunošanu, gan labiekārtošanas darbus, t. sk. arī koku ciršanu, – krūmos un kokos ieaugusī baznīca nav nekāds skaistums. Atbalstāmi ir arī unikālo, bet bezatbildīgi pārkrāsoto mākslas pieminekļu glābšanas darbi.

Aizdomas vienmēr var un vajag kliedēt, tās pārbaudot, – droši zvaniet, rakstiet, sniegsim informāciju, visu parādīsim un izstāstīsim! Pārmaiņas dažreiz izraisa emocijas un nedrošības izjūtas. Aicinu nevajadzīgi nesakāpināt situāciju, bet nākt uz baznīcu, piedalīties talkās, pasākumos, līdzdarboties, skatīties un vērtēt, izprast notiekošos darbus. Saticība, savstarpējā izpalīdzība, sadarbība ir panākumu atslēga ikvienā darbā.

Līdzīgi raksti

Reklāma

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Komentāri (30)

 1. Dzīvojam it kā informācijas laikmetā, bet tieši informācijas trūkums par notiekošo ir izraisījis vietējo iedzīvotāju reakciju. Jautājums: kuram bija iedzīvotājiem jāsniedz izsmeļoša informācija par darbiem baznīcas kontekstā? Paldies par šo rakstu.

  15
 2. Šeit jau galvenokārt valda emocijas un personīga attieksme pret to visu, kas tagad notiek Skaistkalnē. Divdesmit gadus te valdīja miers un saticība, neatkarīgi no konfesijas un ticības vispār, jo tēvs Jānis bija kā tāds lēnprātības un miera , un saticības simbols. Un tad uz augusta sākumu paklīda runas, ka viss mainīsies, nāks Mediņš , un ziņas par viņa darbībām gāja pa priekšu. Augstākā baznīcas vadībā nevienam neko neskaidroja, sapulcē paziņoja,ka- mēs tā nolēmām un jūs tur labāk paklusējiet, šeit visu nosakām mēs, un šī augstprātība vietējiem nu nepavisam nepatika. Tad vēl paulīniešus pataisīja par kaitniekiem, kas visu nolaiduši lidz katastrofai,Pavlovskis pat atteicās vienā diacēzē ar tēvu Jāni strādāt. Priestera pirmais un galvenais uzdevums ir būt priesterim un draudzes ganam, nu nevar uzlikt viņam būvdarbu vadītāja pienākumus. Tad jau bija jānolīgst kāda celtniecības firma, kas gatavos dokumentāciju un būvēs, bet nē-, un tēvam Jānim nu nav tādi zeki, kas bez algas un sociālā nodrošinājuma to visu veiks. Un tad nu lasiet visus iepriekšējos rakstu. Eļļu vēl ugunij pielēja tas, ka tēvu Staņislavu ne Rīgas, ne Bauskas kungi pat nepavadīja tālajā ceļā kā tādu noziedznieku. Un tad pie jaunās Skaistkalnes baznīcas vadības misēs sākās Jaunās dzīves piesitieni ar plaukstiņpolku un rumulēšanu…… Un vecu vecajiem Skaistkalnes ticīgajiem pamatiedzīvotājiem tas jau bija par daudz. Un tad vēl draudi par baznīcas zemi…..Arī runas stils kaut kā griež ausīs un neiederas baznīcā un priesterim…. Un nu jau iet cīņa – kā saka ” uz dzīvību un nāvi” …… Kaut kā Skaistkalnē nav pierasts pie Napoleona , un arī tas vēriens, kādu nu zīmē augstie kungi, ir mazliet piefantazēts, nu nebūs te otra Aglona, un ar to būs par maz, ja priesterim nebūs harizma un runas un vadības stils nebūs ticīgajiem pieņemams.Var jau cilvēki sabraukt no visurienes uz brīdi, bet tā jau nebūs Skaistkalnes draudze….

  43
  4
 3. Ļoti elementāri bija izvairīties no pašreizējās situācijas. Ir pietrūkusi ļoti elementāra tolerance resp. – ja Es ieeju Tavā mājā ( domāju pagastā), tad es iepazīstos ar jums, skaidroju, kāpēc esmu ieradies pie jums un iepazīstinu Jūs ar saviem plāniem. Respektīvi – tiekos ar sabiedrību un sarunājos. Es nedrīkstu ieiet svešā mājā un diktēt savus noteikumus!!! Elementāra pieklājība, kas šajā gadījumā trūkusi. Elementāra pieklājība ir nenopelt tos pamatus, uz kuriem esi ieradies. Tad jau mēs varētu kritizēt senčus par to, kāpēc izlīda no alām!!! MUMS JĀTCERĀS UN JĀPIEKOPJ VĀRDS TOLERANCE!

  27
  1
 4. komentārs ļoti labs bitītei.Pirmais ,ko vajadzēja izdarīt,uzlikt jumtu un nokrāsot baznīcu,nevis ārdīt iekšieni un zāģēt kokus.Otrkārt,Mediņa līmenis ir ļoti zems,ja katrā dievkalpojumā un visiem svešiem cilvēkiem stāsta,kā paulīnieši nolaiduši baznīcu.Tie cilvēki bija godīgi un ar viņiem rebas nesanāca, un viss ar to izteikts.Tāda mīlestība un labsirdība,kāda bija t.Jānim un t.Staņislavam,nebūs Mediņam.Par varēm mīļš nekļūsi, un var viņš aicināt te visus,tik skaistkalniešu nebūs.Lai atcerās,kurās mājās skaidri pateica,ka viņam pie dir… ko skaistkalnieši domā par viņu ,tāpat viņš izdarīšot,kā gribot.Nu tad mums arī tu esi tajā vietā. Man vienkārši neiet gali kopā,kā priesteris tā var runāt un rīkoties,bet bīskapiem jau pa prātam viss.Es esmu tikai ienācējs,bet visu dzirdot un redzot,omulīgi nepaliek.

  37
  2
 5. Neesmu ne tēva Jāņa, ne Mediņa fane – visi esam tikai šeit vienkārši cilvēki. Jautājums ir tikai viens – tautai ir jāizskaidro, kas, kāpēc un kādi būvniecības darbi notiks. Gan baznīcas, gan pašvaldības ( ja ir tāda vajadzība) pusē runas vīru un sievu ir pietiekami, lai saliktu prātus kopā un saprotami – savlaicīgi un korekti izskaidrotu situāciju, nevis mēģinātu ko steigšus vēstīt, kad cilvēki jau sāk rakstīt, zvanīt un jautāt.

  21
  1
 6. Joprojām un vēl aizvien jautājumi paliek neatbildēti. 1) Tā vietā , lai nopietni pastrādātu ar iedzīvotāju vēstulēm, avīze palūdz ierēdni iedot informāciju( paldies, vismaz kaut kas!) Kam bija jāsniedz iedzīvotājiem informācija par plānotajiem darbiem Skaistkalnes baznīcā? Kam tas bija jākontrolē? Kādos informācijas kanālos būtu jāmeklē? 2) avīze uzliek virsrakstu, kas saturu neatspoguļo. Labi, ka komentāru daļa sniedz kaut daļēju fona skaidrojumu. 3) kāpēc paulīnieši lauza līgumu, uz cik ilgu laiku tas tika noslēgts? ( liekas, ka bija 99 gadi, bet es savai atmiņai neuzticos) 4) kāds bija Bordāna vizītes mērķis? ( Ja jau reiz avīze publicēja šo aktivitāti). Ļoti labprāt lasītu rakstu, kur situācija būtu atklāta pēc būtības. Ir taču tik daudz cilvēku, kam saknes ir Skaistkalnē, bet ikdienā dzīvo citur, bet interese par šo vietu ir saglabājusies.

  20
  1
 7. Pĕc laika viss tiks atstąts kądam lai kopj un Mediņś dosies tąląk Aizbrauciet uz Kurmeni apskatiet ką viss aug ciet un to saimnieki nespĕj tikt galą ar darbiem vieni.Vietĕjie neies un nekops.Ir jau skaisti sakopt nolaistas vietas bet kurś viņas pĕctam kops tąląk!?

  25
  2
 8. Arī Kurmenē ar plašu vērienu iesāka remontēt, bet neko līdz galam nepabeidza, dzīvnieki, (tā viņa sauktā dzīvā betlēme) tiek turēti pusbadā, mirst, veterinārā palīdzība netiek sniegta.

  26
  2
 9. Ja jau ” vse bumagi v porjadke” , tad privātīpašumā pašvaldība neko darīt nevar, jo baznīca ir šķirta no valsts.Un arī , ko tad pašvaldība var skaidrot par to, kas notiek privātīpašumā, jāskaidro Stankēvičam un Pavlovskim- katoļu kūrijai, kas iecerēts un ko darīs, citi taču viņu ieceres nezin .Vēl jau jābūt autor- un būvuzraugiem par būvniecības gaitu. Laikraksts jau tikai apraksts situāciju, ja kāds grib smalku un visaptverošu analīzi, tad jāveido speciālistu grupa. Tuvojas vēlēšanas – lūk arī Bordāns klāt. Cik zinu, tad līgumu lauza AR paulīniešiem ,jo radās augstākajai baznīcas vadībai un Mediņam divas grandiozas ieceres- Aglona un Kaucmindes mājturības skola. CIk saprotu, tad tā Kaucminde no plāna tiek svītrota, paliek Aglona un vēl grandiozāka par Aglonu . Bet ja nu kas, ja kas tagad nojūk, tad kas paliek- tikai izdemolēta Skaistkalnes baznīca un tās apkārtne? Un faktiski arī sabrukusi draudze, jo tagadējo veido tikai Mediņa un Pavlovska radi un atbalstītāji. Ja kāds ko grib pētīt. tad tiki jau pavisam citā līmenī,ne jau vietējā avīzīte, tai nav ne to iespēju ne tādu speciālistu . Ne par velti te vienam otram ir dota iesauka -PUTINS un tai atbilstoša rīcība. Vietējā avīzīte līdz ar to ir palikusi daudz interesantāka, katru nedēļu kāds interesants raksts par zināmām personām. Dzīvosim, redzēsim.

  27
  3
 10. Cik tas ir nožēlojami !
  Baznīca, kuras pārstāvis ir priesteris Mediņš un kuram vajadzētu pašam īstenot dzīvē cilvēkmīlestību, cieņu vienam pret otru, labestību, reālajā dzīvē īsteno pilnīgi pretējo. Pat no kanceles skan rupjības, pat dievkalpojumu laikā tiek pazemoti un izsmieti cilvēki. Un viņš vēl saņem atbalstu no augstākās garīdzniecības. Kur nu vēl tālāk , kur nu vēl pagrimušāk ! Šie cilvēki paši laikam vismazāk tic Dievam, garīgajām vērtībām. Tad jau “”cilvēks parastais””, kurš reizi gadā aiziet uz baznīcu Ziemassvētkos un ikdienas dzīvē no visas sirds un patiesi cenšas īstenot baušļus ir krietnāks kristietis nekā šie visi ”bazīcas kalpi” – liekuļi. Bruknas skandāls vēl vairāk visu izgaismoja. Cepuri nost cilvēkiem par drosmi, kuri uzdrošinājās iebilst, darīt zināmu Mediņa īsto seju Latvijai. Tikai Latvija to nenovērtēja, viss tika apslēpts, norakts, apklusināts un cietušie tika pataisīti par vainīgajiem, bet pats Mediņš tika padarīts par mocekli, tika pat paaugstināts – no sākuma saņēma Kurmeni, tad Skaistkalni. Bet vilks ādu met, bet tikumu nē. Viss turpinās. Un, mīlie Mediņa dievinātāji no malas ( pilnīgi gribas vilkt paralēles ar fanātiskajiem Putina piekritējiem), cik gan aprobežotam un bez smadzenēm jābūt cilvēkam , lai par to visu jūsmotu. Jūs, kas aizbraucat reizi mēnesī uz dievkalpojumiem, jums rāda skaisto, bet neīsto fasādi, bet īstenība un līdzekļi fasādes spodrināšanai izraisa dziļu riebumu cilvekos, kas to visu redz. Bet jūs izvēlaties neredzēt. Nu ko – jūsu izvēle. Bet neaprejiet un nenolejiet ar samazgām vietējos vienkāršos un sirdsgudros Skaistkalnes un Kurmenes iedzīvotājus, kuri visu redz, saprot un nemelo.

  38
  4
 11. Varbūt Bauskas avīzītei vajadzētu visus šos komentārus publicēt drukātajā versijā, jo ne visiem ir internets, lai cilvēki zina kāds īstenībā ir tas izslavētais viltus pravietis!!!

  23
  5
 12. Nolaista jau bija Skaistkalnes baznīca bezjēgā, un apkaime – vēl vairāk. Ja vietējiem tīk šmulīgi dzīvot pašiem savā nolaistībā, tad labi un pat nepieciešami, ka atnāk kāds no malas un sapurina.

  9
  24
 13. Mediņa runas veids un vēstījuma stils baznīcā ir pilnīgi nepieņemami. Gadījās būt arī vienās bērēs- tur arī ar runāšanu izvadītājam gāja pavisam traki, nezinu, kā aizgājušā radinieki to izturēja, bija vienkārši kauns Mediņa vietā. Menedžera, sponsoru šarmēšanas un piesaistītāja talantus Mediņa kungs ir parādījis, bet nekādi nav pieļaujama viņa uzvedība baznīcā kā katoļu priesterim.

  26
  4
 14. Lai tā nebūtu tikai tukša runāšana, lūdzu. ierakstiet šos gadījumus, šos sprediķus, mises un ielieciet YouTubā, lai augstā priekšniecība skatās un priecājas.

  18
  3
 15. Skaistkalniešu sapnis par baznīcas torņu atjaunošanu sens. Ziedojumu vākšana Kanepenes svētkos notika vēl ar latiem pirms eiro ieviešanas, pirms paulīniešu ierašanās Skaistkalnē. Bet saziedotā nauda kaut kā baznīcas atjaunošanas labā nenonāca. Varbūt kļūda? Bet atbilde, kur tā un kāpēc tika izmantota citur? Vai tagad būs citādi??

  7
  1
 16. Nolaista? Un kas tad viņu nolaida? Kas katoļu valdniecībai liedza ieguldīt līdzekļus šīs katoļu baznīcai tik nozīmīgās (es teiktu otra nozīmīgākā aiz Aglonas) svētvietas sakārtošanai? Un ap baznīcu nekas tur nolaists nebija, tieši tāpat kā pašā Skaistkalnē. Ļoti skaista un sakopta vieta. Vecais klosteris – ok, degradēta ēka, bet tādu mums Latvijā nekur netrūkst. Gribas teikt – pats tu esi šmulis.
  Mediņa ienākšana Skaistkalnes draudzē nav nekāda Augstākā dāvana, tā ir pavisam parasts, lai neteiktu prasts gājiens no katoļu baznīcas virspavēlniecības puses, cerībā, ka kāds atrisinās un padarīs viņu nepadarīto, savukārt Mediņš atgriezās baznīcā, kur reiz, pēc semināra uzsāka kalpošanu kā, nezinu kas viņš tur bij – praktikants vai, bet kur viņu neviens negribēja. Tāda kā uzvara?
  Brēkšana no kanceles, ka visi skaistkalnieši ir skauģi, jau nu gan neveicina skaistkalniešu pulcēšanos dievnamā. Mediņa uzbrūkošā ticības sludināšana skaistkalniešiem nekad nekļūs pieņemama, viņš kultivē ļoti agresīvu ticības politiku, un pēc tēva Jāņa miera un nosvērtības tā ir kā atombumbas sprādziens vietējai draudzei. Neesmu regulāra baznīcā gājēja, bet uz lielajiem ticīgo svētkiem bija prieks iegriezties baznīcā, sajust mieru, Ziemassvētkos klausīties maģisko Klusa nakts, svēta nakts. Tā miera tur vairs nav. Var jau teikt – vieta taču tā pati, tomēr ne jau mūri vien rada vajadzīgo sajūtu, to īpašo atmosfēru galvenokārt rada tieši cilvēki, kas tur sagaida savu draudzi. Daudzās jomās gadiem ejot tikai degradējamies, tagad šī sērga sasniegusi arī ticīgo pasauli. Te nebūtu vietas ārišķībām, bet tieši tas pašlaik notiek.

  35
  3
 17. Viedie komentētāji, Jūs vēl esat nožēlojamāki par priesteri Mediņu ! Kāpēc nesatraucieties par pārkāpumiem, kas ir notikuši līdz priesteru maiņai baznīcā , par ko minēts rakstā ? Kāpēc no baznīcas ir pazudušas mantas un inventārs un kur tās atrodas ? Vai visa ziedotā nauda remontam no ārzemju ziedotāja vēl ir baznīcas kontā, un ja nē, tad kāpēc tā tika tērēta ikdienas vajadzībām, vai vienkārši izņemta no konta ?

  6
  27
 18. Nu jā, tagad naudas lietas panesās. Ziedojuma summa visticamāk jau nu nekādi nestāvēja Tēva Jāņa kontā, tā kā velti to te piesaukt! Meklēt vajadzētu citur! Kur? Tas lielajiem baznīckungiem jautājams. Šībrīža baznīcas vadītājs varbūt bija un ir labs darbā ar atkarībniekiem,( kas , starp citu, atstāj diezgan lielu ietekmi uz personību), bet kultūra, inteliģence un ētika nav šī cilvēka raksturlielumi. Diemžēl! Un nu jau tas ir redzams nepārprotami un skaidri.

  17
  3
 19. Gan jau baznīcas kungi zina, kā pārziņā bija draudzes konts ar paraksta tiesībām

 20. You Tubā 2020.g. 5.aprilī – “Pūpolsvētdiena Bruknā”.
  Izcils šedevrs. Noskatīties līdz galam!.

  21
  1
 21. Es savukārt rekomendēju noskatīties You Tubā Mediņa preses konferenci 2020.gada 25.augustā ( 2 h 37 min.gara).
  Interesanti, kurā minūtē Jums paliks slikti, sāks kāpt kuņģa saturs uz augšu un Jūs apjautīsiet šī cilvēka patieso būtību….
  Un kas šķebinās vairāk – pats Mediņš vai viņa atbalstītāji?

  23
  2
 22. Es saprotu, ka esat Mediņa atbalstītājs un vienlaicīgi šī iepriekšminētā raidījuma galvenais varonis , vai ne?
  Nu neesat Jūs man interesants!
  Piedodiet, ka tā!

  19
  2
 23. Par mantām un inventāru
  – kad ir bijusi pēdējā inventarizācija , cik ūdeņu jau ir aiztecējis, un vai kāds un kad tos bija pieņēmis savā atbildībā un devis parakstu?
  Par kontu –
  paprasi Pavlovskim, kad remontēja Jaunsaules baznīcu un runa bija par šo naudu, tēvs Jānis skaidri un gaiši pateica, ka to nosaka Pavlovskis , kas ar šo naudu būs,un kā tu zini, kas un kur to tērēja un vai tērēja? Pavlovska telefonu cerams tu zini, arī par pieņemšanas- nodošanas aktiem vērsies turpat.

  17
  2
 24. Šodien stundu! Stundu no vietas visu Skaistkalni trobelēja mežonīgā skaļumā tā elektriskā zvana troksnis!!! Suņi panikā, bērni raud, bet tā aptaurētā sekta līksmo!!! Pat lūgumi šo troksni pārtraukt tika ignorēti! Izskatījās, ka Inga Pavlovska pat skaļāk lūdza uzgriezt. Ko tas pamuļķis ar savu svītu grib panākt? Visu iedzīvotāju naidu pret sevi? Vai naidu pret reliģiju, baznīcu? Vai tiešām Bauskas dome ir tik vāja un korumpēta, ka vienkāršus saistošos noteikumus nevar izstrādāt par šī miera traucēšanu un trauksmes radīšanu???

  25
  1
 25. viņš jau ir panācis,ka visa skaistkalne viņu neieredz.Par Paulovsku Ingu ,žēl man viņas.Laikam vēl nesaprot,kādos mēslos iekūlusies.,bet tētim daudz kas atlec.Visus mēslus var savākt uz mājām.Nemaz nezināju,ka šis tik svēts.,klanīdamies vien staigājot.Cik tad skaistkalniešu piedalījās tai trakošanā/?Nu pavisam necik.Tāpēc Mediņ.ņem savu atbalsta grupu un vīlē uz Bruknu,kur ir tava īstā vieta.Rupjībām un vecās draudzes aplikšanai te nav vietas.Dresē savu baru.

  26
  2
 26. Jā, no kura laika ir nodokļu maksātājiem jāfinansē Mediņa grupas darbs. Inga Pavlovska taču ir darbiniece bibliotēkē, algu saņem (par nepilnu slodzi, taisnība, bet tur reizēm Mediņš ar saviem pakalpiem sēž un kafijo…). Un ir redzēts, ka Pavlovska cītīgi drukā Bruknas papīrus ar iestādes datortehniku uz iestādes printera. Apmeklētāji arī var izdrukāt, bet par to ir godīgi jāsamaksā un katrs to saprot. Vai labā alga un labā mašīna ir Pavlovskai devusi tādu nekaunību? Vai ar Bruknas pilskunga dāvanām nepietiek un atļauju tēvam rakāties Mediņa miskastēs? Vēl vajag arī pagasta algu izkrāpt? Nav jau grēks darboties Bruknā, bet tad tur arī vajag palikt.

  17
  3
 27. Cik atceros baznīcas fasādi krāsoja vēl Zviedrāna laikos ,ko tad par viņu neliekdz,ka neatbilstoša krāsa? Varbūt tajā laikā nemaz citas nekā nebija,ar ko varēja ar to krāsoja,tapat arī tā statuja kurš vairs atcerās kad pārkrāsoja.
  Par Tēvu Staņislavu-kad padzirdēja par A,Mediņa nākšanu un iespējams arī pirms tam bija īsts mobings no bijušā klostera brāļa puses,nav brīnums ,ka veselība neizturēja .

Paldies, Jūsu ziedojums EUR ir pieņemts!

Jūsu atbalsts veicinās kvalitatīvas žurnālistikas attīstību Latvijas reģionos.

Ar cieņu,
BauskasDzive.lv komanda.