Abonē e-avīzi "Bauskas Dzīve"!
Abonēt

Reklāma

VIDEO: Optimizēs pagastu nodaļas, vairākas apvienojot

Jau jūlijā, kad «Bauskas Dzīve» veidoja publikāciju par iespējamajām strukturālajām pārmaiņām, vairāki pagastu nodaļu vadītāji izteicās par iespējamo pagastu nodaļu apvienošanu. Intervijā ar Bauskas novada domes priekšsēdētāju Aivaru Okmani, priekšsēdētāja vietnieku Aivaru Mačeku un Bauskas apvienības pārvaldes vadītāju Līgu Vasiļausku meklējām atbildes uz jautājumiem, kas sagaida pagastu nodaļas no 2024. gada 1. janvāra.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Kāpēc nepieciešamas pārmaiņas pagastu nodaļu darbā?
Aivars Okmanis (A. O.): – Iespējamā Bauskas novada pagastu nodaļu optimizēšana kā ideja parādījās jau pirms pašvaldību vēlēšanām. Neviens tikai to neuzdrīkstējās ierakstīt vēlēšanu programmās, bet gan Rundālē, gan Vecumniekos tas bija plānots, jo pagasti atšķīrās pēc lieluma un iedzīvotāju skaita. Tagad ir zināms noteikts faktors, kas kopīgs apvienotajām pagastu nodaļām, – vidējais iedzīvotāju skaits pagastu nodaļās būs 2000 līdz 3000 cilvēku, novadā mazākais iedzīvotāju skaits būs apvienotajā Skaistkalnes un Kurmenes pagasta nodaļā, kur ir 1500 iedzīvotāju. Devāmies pieredzes apmaiņā uz Dobeli, kur izzinājām viņu optimizācijas pieredzi. Dobelē ir līdzīga situācija, bet nav apvienību pārvalžu, bet pagastu nodaļas pakļaujas administrācijai. Vēl viens faktors, kāpēc jāpieņem lēmums par pagastu nodaļu reformēšanu, ir atalgojums – šāda līmeņa speciālistam vidējais atalgojums ir 2000 eiro, saprotam, ja paliks atsevišķi pagasti, tad mūsu budžets to «nepavilks».
Esam centralizējuši arī komunālos pakalpojumus, nodevām funkcijas, kuras veica arī pagastu nodaļas, uzņēmējiem, kapitālsabiedrībai. Tas radīja nepieciešamību optimizēt struktūru. No pašiem vadītājiem nāca priekšlikumi, kā to darīt.
Kā vēl vienu faktoru var minēt līdzšinējo pagastu nodaļu vadītāju pieredzi nodaļu darbu apvienošanā – Rundāles apvienības pārvaldē ir trīs pagasti, katram savs vadītājs, atvaļinājuma laikā tāpat kāds nodaļu vadītājs pārrauga citas nodaļas darbu.

Kāda būs gaidāmā struktūra Bauskas novada apvienību pārvaldēs?
A.O.: – Apvienību pārraudzīs vadītājs un vietnieks. Nemainot darba vietas pagastos – būs kasieris, zemes speciālists, bāriņtiesas, sociālais darbinieks. Darām šo savlaicīgi, jo ceram šogad apstiprināt Bauskas novada nākamā gada pamatbudžetu, lai visiem darbiniekiem ir skaidrs darba atalgojums, lai visi zina savu algu. Lai budžetu varam sagatavot un organizēt darbu optimizēti.
Aivars Mačeks (A. M.): – Šādā veidā samazināsim arī administratīvo darbu, piemēram, tāmju veidošanā, skatāmies pēc nepieciešamības un vajadzības. Līdz šim vajadzēja pārskatīt katra pagasta nodaļas iesūtītās tāmes, kas ir daudz, tagad to varam organizēt centralizētāk.
A. O.: – Gribam saglabāt saikni arī ar iedzīvotājiem, pagastu nodaļu vadītājiem būtībā jāatbild par visu. Varbūt no malas liekas, ka šeit nekas nav jādara, bet pie šiem cilvēkiem vēršas visi iedzīvotāji. Šī saikne ir nepieciešama. Cilvēku uz laukiem vajag, ar kuru var aprunāties, izteikt sāpes.
Līga Vasiļauska (L. V.): – Pagastos lietvedis būs kā palīgs, ar kuru risināt problēmu, ja tāda būs veidojusies. Nereti uz pagasta nodaļu iedzīvotājs ir atnācis, lai risinātu pensijas, malkas iepirkšanas jautājumus, kuri nav pagasta nodaļas atbildībā, bet speciālists nodaļā var palīdzēt cilvēkam atrast īsto ceļu.
A. O.: – Iecavas apvienībā nekas nemainās, Rundāles apvienībā nebūs pagastu nodaļas, būs apvienības vadītājs, vietnieks. Tiks izvērtēta situācija ar vienu pagasta nodaļas vadītāju Rundāles apvienībā.
L. V.: – Zinājām, ka būs reformas, tāpēc darbā, kur līdz šim nebija pagastu nodaļu vadītāju, jaunus arī nepieņēmām. Tas neveidoja darbiniekam neskaidru situāciju par to, cik ilgi viņam šis darbs būs pieejams.
A. O.: – Bauskas apvienībā plānotas trīs apvienotās pagastu nodaļas – Mežotnes pagasta nodaļu apvienos ar Codes pagasta nodaļu, Ceraukstes pagasta nodaļu apvienos ar Brunavas pagasta nodaļu, Dāviņu pagasta nodaļu apvienos ar Vecsaules pagasta nodaļu. Minētie pagasti ir blakus, iedzīvotāju skaits vidēji ir 2000 – 2900. Īslīces pagasts, Gailīšu pagasts un Bauskas pilsēta darbu turpina kā līdz šim.
L. V.: – Gailīšu pagasta nodaļa būs vismazākā ar 2064 iedzīvotājiem, Īslīces pagastā mīt 2600 cilvēku.

Kā pašvaldība izvērtēs, kuru darbinieku atstāt, kuru – ne?
A. M.: – Tiks izvērtēti labākie vadītāji, kuri paliks par vadītājiem apvienotajās nodaļās. Vecumnieku apvienības gadījumā apvienos Valles, Bārbeles un Stelpes pagasta nodaļu, tur varētu sanākt, ka neviens no līdzšinējiem vadītājiem nevar «pavilkt» darbu. Tiks piedāvāts cits darbs vai kompensācija. Vecumnieku apvienībā vēl apvienos Skaistkalnes un Kurmenes pagasta nodaļu, Vecumnieku pagasts ir liels, un darbu turpinās atsevišķi.
Pašlaik skatāmies iespējas piesaistīt esošos pagastu nodaļu vadītājus, komisija to pārskatīs. Tā reizē ir arī viņu aizsardzība, lai viņus neatlaižam pirms reformas. Arī pašam vadītājam ir jāsaprot, vai viņš spēs tikt galā ar darbu apvienotajās nodaļās.
A. O.: – Arī slodzi līdzšinējā modelī mazināt nevar, jo tad nebūtu, kas strādā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Kā veidosies pagastu nodaļu vadītāju mēnešalga?
A. O.: – Mums ir pieņemti grozījumi atlīdzības nolikumā, vēl ir individuālā mēnešalga.
L. V.: – Pašlaik alga nodaļas vadītājam ir 1285 eiro, plānotais ir 1426 eiro, kā arī individuālā mēnešalga. Vidēji alga sasniegtu 1450 eiro mēnesī. Funkcijas paliks līdzšinējās, izņemot komunālo pakalpojumu sniegšanu, – atbildība par iestādēm, par ceļiem, kapsētu apsaimniekošana, kultūras darba funkcijas u. c.

Vai, reorganizējot pagastu nodaļas, tiks pārstrādāts arī kultūras, sporta un jaunatnes jomas modelis pašvaldībā?
A. O.: – Sporta, jaunatnes un kultūras jomas modeli vēl plānojam. Tas viss tiek risināts, taču pašlaik tiksim galā ar pagastu nodaļu apvienošanu.

Kāda pagastu nodaļu reorganizācijai ir ietekme uz pašvaldības budžetu?
A. O.: – Ņemot vērā grozījumus atlīdzības noteikumos, mums jāmeklē vēl papildus 2,2 miljoni budžetā visiem pašvaldības darbiniekiem. Reorganizējot pagastu nodaļas, ceļot nodaļas vadītāju algas, pieauguma īsti nebūs. Pieņemam, ka nākamgad mainīsies arī minimālā alga, tāpēc jau pašlaik pašvaldības budžeta plānu veidojam, sekojot nākamā gada izmaiņām. Trešdaļa pašvaldības speciālistu saņem minimālo algu, tāpēc jāmeklē risinājumi algas nodrošināšanā.
A. M.: – Līdz 2027. gadam mums ir noteikums – ir jāsasniedz, ka jāmaksā valstī noteiktais minimums, cik būtu jāsaņem alga pašvaldības darbiniekiem.
L. V.: – Pašlaik saņemam daudz negatīvu komentāru par pašvaldības speciālistu darbu, no kā darbinieki «izdeg». Ir runātāji, nav darītāju. Ļoti gaidām pieteikumus uz pašvaldības piedāvātajām vakancēm; jāatzīst, ka pieteikumu ir ļoti maz. ◆

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Pagastu nodaļu apvienošanas plāns
Bauskas apvienībā

Mežotnes pagasta nodaļu apvienos ar Codes pagasta nodaļu,
Ceraukstes pagasta nodaļu apvienos ar Brunavas pagasta nodaļu,
Dāviņu pagasta nodaļu apvienos ar Vecsaules pagasta nodaļu.
Īslīces pagasts, Gailīšu pagasts un Bauskas pilsēta darbu turpina kā līdz šim, bez citu struktūru pievienošanas.

Rundāles apvienībā
Paredzēts, ka šeit varētu apvienot visu triju pagastu (Viesturu, Rundāles, Svitenes) nodaļas. Tiks izvērtēta situācija ar vienu pagasta nodaļas vadītāju Rundāles apvienībā.

Vecumnieku apvienībā
Apvienos Valles, Bārbeles un Stelpes pagasta nodaļu, Skaistkalnes pagasta nodaļu apvienos ar Kurmenes pagasta nodaļu,

Vecumnieku pagasts darbu turpinās atsevišķi.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Par šo tematu šonedēļ ziņoja arī ReTV.

Pēc administratīvi teritoriālās reformas Bauskas novadam pievienoto novadu centros izveidoja apvienības, bet pagastu pārvaldes kļuva par pagastu nodaļām. Bauskas novada pašvaldības Rundāles apvienības vadītājs Aigars Sietiņš ReTV norāda: “Būtībā uzdevumi un darbības no sākuma palika tās pašas: labiekārtošana, cilvēku vajadzību izzināšana un cilvēku pieņemšana, atbildes uz iesniegumiem. Teritorijas, būvju un ceļu uzturēšana, arī pilnībā visa komunālā saimniecība.”

Šovasar visus iepriekšējos novadu un pagastu komunālos dienestus apvienoja, izveidojot jaunu uzņēmumu, kura pārraudzībā ir viss Bauskas novads. Tagad nolemts, ka darba apjoms pagastu nodaļu vadītājiem ir samazinājies, tāpēc tos var reorganizēt. Savukārt apvienībās izveidot jaunu štata vietu vadītāja vietniekam. Kā ReTV skaidro Rundāles apvienības vadītājs, vietniekam darba pietikšot, arī iedzīvotājiem būšot, pie kā vērsties. Turklāt pagastos paliks kasiere-lietvede. Sietiņš: “Katru nedēļu man būs viena pieņemšanas diena gan Svitenē, gan Viesturos, kad es uz vietas atradīšos.”

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

 Bauskas apvienības vadītāja Līga Vasiļauska uzskata, ka iedzīvotājiem reorganizācija neko nemainīšot, bet skaitļi rādot, ka viņas vadītajā apvienībā ekonomija mēnesī būšot 7269 eiro. “Bauskas apvienības pārvaldē, sākot no šī gada 1. februāra, strādājam samazināta režīmā. Ir nodaļu vadītāji, kas ir pārtraukuši darba tiesiskās attiecības, un mēs vietā vairs nemeklējam. Šobrīd divās pagastu nodaļās.”

Bez pagasta nodaļas vadītāja jau pašreiz iztiek Codes pagastā, kas gan atrodas salīdzinoši tuvu Bauskai. Vēl būtiskāk esot tas, ka katru gadu pagastā kaut kas tiek slēgts, likvidēts vai reorganizēts.

Līdzīgi raksti

Reklāma

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Komentāri (32)

 1. Ārds! Kaut Okmanim būtu jānovelk čības, lai pačurātu. Labāk ir klusēt, bet turēties

  14
 2. Vai nevajag optimizēt arī domes vadību? Cik tur ir deparatmenta vadītāju, nodaļu vadītāju? Jaunajā komunālservisā arī visādus vadītājus ievieš un būs vairāk vadītāju kā padoto.

  63
  1
 3. Varbut pēc tādiem tempiem visu apvienojot,vajag vnk vienu lielu Bauskas novadu,kur butu pilnigi visi kopā,lai zilajai žaketei ir roka uz visu uzlikta,un tik varetu shēmot.

  37
 4. Bet pirms ko darīt, tomēr sekas tad vajadzētu apdomāt: apvienos Skaistkalni un Kurmeni, bet kā tad ar satiksmi pagasta robežās – liec centru kur gribi , bet kā tur nokļūsi? Divas reizes nedēļā un sēdi nu tad pilnu darba dienu – 8 st vienā vai otrā galā.Lai atkal nesanāk kā vienmēr- izdarām un esam fakta priekšā.

  30
  1
 5. Vēl vajag kungam ,transportu optimizēt uz darbu un no darba ar personīgo auto braukt,tad būs labu priekšzīmi nodemostrējis!

  30
 6. Tu ko?!Bez zilās žaketes akcepta nevar. Tur sēž tādi Jāņi,Līgas,Viļņi un citi ,kas bez papa norādes pat pačurāt neiet;kur nu vēl domāt.Kas tas tāds?!

  27
  1
 7. Viss iet uz iznīcināšanu!!! Kultūra, izglītība…. vienīgi domes aprāts pieaug…Interesanti, ko viņi tur dara???

  39
  3
 8. Dīvaini, ka neapvieno Skaistkalni, Stelpi un Vecumniekus, kā arī Kurmeni un Valli, kā arī Īslīci un Gailīšus. Tāda dīvaina tā shēma izskatās.

  13
  2
 9. Te tiek piesaukti skaitļi, cik mazi tie pagastiņi un ka nav tur īsti ko darīt. Visi aizmirsuši, ka “dižajā” Rundāles novadā kopā uz tā pastāvēšanas beigām nebija pat 3,5 tūkstoši iedzīvotāju, bet to vadīja iespaidīgs štats. Vai tikai pašam opim šī pūžna vadībā nebija vislielākā alga no visiem tagadējā Bauskas novadā iekļauto novadeļu vadītājiem? Tagad nu ir lielais optimizētājs. Zirgam jāsmejas.

  28
  3
 10. tagad jau no tas Brunavas pagasta parvaldes nav nekadas jegas, Marcenkova atsez un aizvelkas majas, celi sausmigi, iedzvotaju laba nekas netiek darits. Kas bus kad apvienos ar Cerauksti? Bus labak? Vai sliktak?
  Varbūt Okmanis ieliks labu vadītāju kas strādās iedzīvotāju interesēs un, protams, ari parejos darbiniekus.

  14
  5
 11. Labi vadītāji? Nosauciet labus vadītājus novadā! Ir pelnījuši. Un likvidējiet nosaukumu “apvienība”! Tas skan tik neobligāti, tik īslaicīgi, nav saprotams kas tajā ietilpst, nav saprotams ar ko tie apvienības vadoņi nodarbojas un par ATBILD! Dobelē apvienību neesot. Okmanis laikam ir aizmirsis padomju laikus- ciema padome un izpildkomiteja, un viss. Ciema padome bez bāriņtiesām un cita birokrātiskā apauguma, kas patiesībā ir ne pensionāru vecuma iedzīvotāju sociālā stute.

  15
 12. vai, kā pirmo nevajadzētu likvidēt Rundāles pagasta apvienību, jo turienes “labākie speciālisti” jau sen kā pārcēlušies uz Bauskas novada domi?

  28
  2
 13. kas to lai zin ko Okmanis plano ielikt Brunava, bet skaidrs, ka ar esosajiem darbiniekiem ir pilnīgā pakaļā.
  Nekas netiek darīts, muldēts un viss. Cilvēkiem neščūrē ziemā ceļus, vasarā un pavasaros jākratās pa bedrēm un jālauž mašīna, varētu šie visgudrie darbinieki kompensēt man izmaksas. Dzīves līmenis kā Āfrikā. Cik reizes par to runāts nekas netiek darīts.

  15
 14. Varbūt pietiek ar autoatbildētāju ar tekstu” visi operatori aizņemti” un garu, garu mūziciņu.Tā dara visas dižākās Latvijas valsts iestādes un uzņēmumi, bankas, un citi “pakalpojumu sniedzēji”.

  15
 15. Pēc kādiem kritērijiem izvēlēsies vadītāju jaunajā Skaistkalnes-Kurmenes modelī? Vai paliks abi personāži?

  10
 16. Kurmenē un laikam arī Skaistkalnē Mediņš darbojas. Cilvēkus, apvidu, dzīvi pazīst. Varbūt var izlīdzēt pašvaldībai?

  4
  7
 17. bet Okamnis tagad tik attapas ka tik daudz lietvezu un socialo darbinieku nevajag? Ka var klačoties un neko nedarīt visas dienas garuma un sanemt algu ? par ko par nodoklu maksataju naudu?

  10
  1
 18. Jā, laba doma. Mediņa kungam helikopters jau ir . Var visu Bauskas novadu operatīvi pārraudzīt un sakārtot . Arī, tostarp, pelēko māju. Tur viņam būtu ko izvērsties….

  8
  1
 19. Visu optimizējam, reorganizējam un apvienojam. Tikai pašvaldības aparātu audzējam, papildinam un izvēršam. Ar tādiem tempiem un mērķiem drīz būs nevis Bauskas novads, bet tikai Bauska, jo viss veiksmīgi būs aizslēgts, likvidēts un iznīcināts. Novads kļūs zaļāks (burtiskā nozīmē), jo būs palikusi tikai Bauskas pilsēta.

  11
  1
 20. Ko jūs! Būs tikai Rīga! Tā domā Rīga. Rīdzenieki Bausku apvienos ar Aizkraukli un Bauskas kadrus atlaidīs, jo Bauska atrodas ne tajā Daugavas krastā. Neticat? Reģiona tiesa laikam jau ir Aizkrauklē. Gala rezultātā situācija būs tāda pati kā Sibīrijā- rajona centrs būs 300 km attālumā. Pagaidām nav skaidrs vai rajona centrs būs Viļņā, vai Tallinā….Apvienojiet tik un saīsiniet….

 21. Rezultāts kāda dzīve būs katrā konkrētā pagastā tās iedzīvotājiem jau nav tik ļoti atkarīgs no kadriem, bet no naudas daudzuma cik tajā vai citā administratīvajā vietā atvēlē un ieliek. Vari būt cik vioen labs un atsaucīgs darbinieks , bet ja nav naudas , tad tāpat nekom nevari izdarīt iedzīvotāju labā. .un tā arī rādās, naudas nepietiek valsts vajadzībām , bet pašvaldību vajadzības jau sen valstiski ir noliktas kā otršķirīgas. Tiesa funkcijas un pienākumus paplašina, bet naudu samazina.

  4
  1
 22. Ceļi ir drausmīgi. Netikai Bauskas centrā drausmas, bet arī ārpus centra. Nav nekāda saimniekošana. Ierēdņi tik atsēž, kafija , konjaciņš un ciema kukulīši…

 23. Vismaz viena apvienibas vadība suņu kapsētu ierīkoja
  vēl būs kaplīča un krematorija

Paldies, Jūsu ziedojums EUR ir pieņemts!

Jūsu atbalsts veicinās kvalitatīvas žurnālistikas attīstību Latvijas reģionos.

Ar cieņu,
BauskasDzive.lv komanda.