Abonē e-avīzi "Bauskas Dzīve"!
Abonēt

Reklāma

Domes deputāte Līga Jankova: Bauskas novada kapitālsabiedrību apvienošanas procesa izpratne un dažādās reakcijas

Autore: Līga Jankova, Bauskas novada domes deputāte no saraksta «Nacionālā apvienība «Visu Latvijai!»-«Tēvzemei un Brīvībai/LNNK»»

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Arī es dzīvoju Bauskas novadā, arī es vēlos saņemt mūsdienīgu, kvalitatīvu, ātru un ērtu komunālo pakalpojumu. Šeit mans redzējums un izpratne par notiekošo, kurā apkopota gan teorija, gan prakse.

Nenoliedzami praktiskais apraksts tapa konsultējoties ar Bauskas novada domes izpilddirektoru Ivaru Romānovu, kurš ir kapitālsabiedrību reorganizācijas virzītājs. «Saredzēt ikdienas darba grūtību patiesos cēloņus un saņemt drosmi, lai mainītu pastāvošo kārtību – tas allaž prasījis milzīgas koncentrēšanās spējas, personisko iniciatīvu un spēju saredzēt mērķi, kas ir tur aiz grūtā pārmaiņu procesa. Viens no visradikālākajiem pārmaiņu virzieniem ir paredzēts krasu un fundamentālu organizācijas izmaiņu īstenošanai – organizācijas saplūšanas jeb strukturālās pārmaiņas, kas ietver visus iekšējos strukturālos jaunveidojumus organizācijā, kā arī uzņēmumu apvienošanos. Tas darīts, lai panāktu straujus uzlabojumus. Piemēram, izmaksu optimizēšanā, pakalpojuma kvalitātes uzlabošanā, pakalpojuma sniegšanas ātruma palielināšanā, klientu apmierinātības uzlabošanā, veiksmīgākai uzņēmuma attīstībai, spējai piesaistīt investīcijas,» saka Ivars Romānovs..

Lielākam vienmēr ir lielāka iespēja nekā daudziem maziem uzņēmumiem. Tā teikts teorijā. Vai praktiskajā dzīvē tas pierādās, tas jāmeklē šī raksta kontekstā. Uzskatu, ka  jebkura pārmaiņu procesa vadīšana, kāds ir arī Bauskas novada kapitālsabiedrību reorganizācijas process, ir ļoti komplicēts, sarežģīts un praktiskajā dzīvē ļoti  grūti īstenojams process. Tas nes līdzi ne tikai pozitīvus notikumus ar  pozitīvu informāciju, bet arī sajukumu un neizpratni, pat tajos darbiniekos, kuri pārvalda un strādā šajās kapitālsabiedrībās.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Kapitālsabiedrību apvienošanas virzītājspēki ir divi – Valsts Kontroles revīzijas ziņojumi un pašvaldības ziņojums par līdzdalības turpināšanas izvērtējumu kapitālsabiedrībās, kuros atgādināts, ka kaut kas ir jādara, lai kapitālsabiedrības kļūtu stiprākas, lai komunālo pakalpojumu kvalitātes līmenis uzlabotos, ka pašvaldības nav vispusīgi analizējušas kapitālsabiedrību finanšu pārskatus un snieguma rādītājus, lai pārliecinātos, ka tās patiesi var nodrošināt iedzīvotājiem pakalpojumus ilgtermiņā. Es kapitālsabiedrību reorganizācijas procesu saredzu no vairākiem aspektiem – pašu kapitālsabiedrību apvienošanas vadīšanas process un dažādu iesaistīto pušu ieguvumi, kapitālsabiedrību vadītāju un darbinieku reakcija, klientu reakcija uz notiekošo. Protams, vispirms ir jāskata, ko katra puse vēlas un rezultātā iegūs.

Kapitālsabiedrību apvienošanas vadīšanas process un ieguvumi. Vispirms ieskatīšos, ko saka teorija. Inese Ešenvalde grāmatā «Pārmaiņu vadība», ir skaidrojusi, ka: «Process sarežģīts, jāpārvar ir milzīgas pretrunas, lai pārmaiņas notiktu. Šeit svarīgākais ir komunikācija un izpratne par to, kas ir jāsasniedz.» Izpilddirektora Ivara Romānova katra mēneša sniegtajās domes sēdes atskaitēs  redzu, ka komunicēts ir ļoti daudz, process veiksmīgi virzīts, sasniedzamais mērķis arī ir skaidrs. Rodas dažādas problēmas, kuras risina. Spriedze pastāv, bet tās taču ir pārmaiņas, tas viss pieder pie procesa norises. Bet, kā saka teorija, lai cilvēks saprastu un pieņemtu pārmaiņas, tad «informācija visām iesaistītajām pusēm ir jāsniedz vairāk nekā četras reizes». No sarunas ar I. Romānovu sapratu, ka kopš lēmuma par kapitālsabiedrību reorganizācijas procesa sākumu, runāts un stāstīts ir ļoti daudz gan kapitālsabiedrību vadītājiem, gan darbiniekiem, gan iedzīvotājiem. 

Kā sniedza pakalpojumu līdz šim? Komunālos pakalpojumus Bauskas novadā nodrošināja septiņas kapitālsabiedrības, viena pašvaldības aģentūra un pašvaldības struktūrvienības – apvienību pārvaldes. Pēc skaita redzams, ka vērojama komunālo pakalpojumu sektora sadrumstalotība, ko pārstāv daudz mazu uzņēmumu. Šāda komunālo pakalpojumu sistēma Bauskas novadā pastāvēja jau no deviņdesmitajiem gadiem. Laiks ir aiztecējis, mazās kapitālsabiedrības nav spējušas sev mūsdienīgu attīstību nodrošināt. Laika gaitā  ir radušās problēmas, kuras šobrīd vēl vairāk ir aktualizējušās. Ievērojami pieaugušas administrēšanas izmaksas, ievērojamas izmaksas grāmatvedības uzskaitei, lietvedības un citu IT sistēmu uzturēšanai un modernizācijai. Ir sarežģīti piesaistīt investīcijas mūsdienīgu IT sistēmu izveidei. Ievērojams skaits personāla nodarbināti atbalsta funkciju veikšanā. Stratēģiski svarīgas nozares pārrauga darbinieki bez speciālas izglītības. Grūtības piesaistīt un noturēt kvalificētus speciālistus. Speciālistu trūkums noved pie nepareizas iekārtu ekspluatācijas, trūkst pārliecības par mūsdienīgu dokumentu vadības sistēmu darbību. Kapitālsabiedrību vadībā nav pēctecības. Tai mainoties, grūti atrast aizstājēju. Resursu trūkums ierobežo iespējas veidot un atjaunot materiāli tehnisko bāzi. Grūtības piesaistīt aizdevumus infrastruktūras atjaunošanai. Trūkst personāla un finanšu kapacitātes, lai startētu ES projektos. Neiesaistīšanās nozaru asociācijās noved pie pieredzes apmaiņas trūkuma, netiek izmantotas mūsdienu tehnoloģijas telpiskās informācijas saglabāšanai un tā vēl un vēl. Lasot šo garo problēmu sarakstu, man nerodas pārliecība, ka viss jau ir dikti labi un varbūt vienā dienā pamodīsimies un viss tiešām būs labi. Manuprāt problēmas ir ievērojamas. Ja neko nedarītu, tad iedzīvotājiem jau tuvākā nākotnē varētu rasties problēma saņemt kvalitatīvu komunālo pakalpojumu. Tātad, pārmaiņas ir nepieciešamas, lai nākotnē iedzīvotāji saņemtu daudz  labāku, mūsdienīgāku, ātrāku komunālo pakalpojumu. Kā norādīts «Pašvaldību Līdzdalības turpināšanas izvērtējums kapitālsabiedrībām» ziņojumā – pašvaldību spēja vispusīgi pārvērtēt līdzdalību kapitālsabiedrībās būtiski apgrūtina neefektīva šo kapitālsabiedrību pārvaldība. Laiks mainīties!

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Tagad par to, kas veidots un lolots, par ko lauzti šķēpi un pierādīta dažādu pušu taisnība. Jaunais apvienotais kapitālsabiedrības modelis, kurš nodrošinās komunālo pakalpojumu, strukturāli jau iezīmējies. SIA «Bauskas novada komunālserviss» būs uzņēmums, kuram būs pakļautas dažādu nozaru struktūrvienības – Ūdens apgādes daļa, Siltumapgādes daļa, Bauskas iecirknis, Iecavas pakalpojuma iecirknis, Vecumnieku pakalpojuma iecirknis, Rundāles pakalpojuma iecirknis, administrācija un uzņēmuma valde.

Par katru nodaļu sīkāk:

Ūdens apgādes daļas struktūrai būs pakļautas Ūdenssaimniecības iekārtu nodaļa – būs ūdenssaimniecības iekārtu nodaļas zonu sadalījums pa ciemiem, Tīklu ekspluatācijas nodaļa – tur būs tīklu remonta sektors un tīklu izbūves sektors, un DKS kontroles nodaļa;

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Siltumapgādes daļas struktūrā būs iekļautas Tehniskā nodaļa, Bauskas katlumāja, kurai pakļautas Codes un Garozas katlumājas, Iecavas katlumāja, kurai pakļautas Misas, Vecumnieku, Valles katlumājas, Pilsrundāles katlumāja, kurai pakļautas Saulaines un Īslīces katlumājas. Plānots veidot vairākus iecirkņus ar savām funkcijām – Bauskas pakalpojuma iecirknis ar Māju pārvaldīšanas nodaļu, Tehniskā nodaļu un Atkritumu apsaimniekošanas nodaļu;

Iecavas pakalpojumu iecirknis – Māju pārvaldīšanas nodaļa, Tehniskā nodaļa, Labiekārtošanas nodaļa;

Vecumnieku pakalpojumu iecirknis – Māju pārvaldīšanas nodaļa, Labiekārtošanas nodaļa.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Rundāles pakalpojumu iecirknis – Māju pārvaldīšanas nodaļa. Teritorijas labiekārtošana, sadzīves atkritumu apsaimniekošana, ielu un ceļu uzturēšana, zaļās zonas pļaušana tiks organizēta kā pašvaldības iepirkuma konkurss, kurā varēs piedalīties kapitālsabiedrība ar savu, kā labāko piedāvājumu.

Administrācijas struktūrā plānots Birojs, Finanšu un plānošanas nodaļa, Klientu apkalpošanas nodaļa.

Valdes locekļu sastāvs šobrīd vēl nav konkrēti skaidrs. Notiek intensīvs darbs  šo amatu nepieciešamības un skaita izvērtējumā. 

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Kapitālsabiedrību reorganizācijas procesa rezultātā ir plānots sasniedzamais mērķis, kas ir ieguvumi dažādām iesaistītajām grupām:

 • iedzīvotāju ieguvums –

 vienots klientu atbalsta dienests, neatkarīgi no pakalpojuma veida, vienots klientu atbalsta tālrunis, vienots e-pasts klientu iesniegumiem, vienota tīmekļa vietne, viens pakalpojumu rēķins mēnesī, plašāks pakalpojumu klāsts, tai skaitā avārijas dienests ārpus darba laika, augstāks pakalpojumu kvalitātes līmenis. Konkretizējot par papildus pakalpojumiem – gan Bauskā, gan Iecavā pakalpojumu iecirkņu ietvaros izveidos tehniskās nodaļas, kuras piedāvās santehniķu, elektriķu, namdaru, remontstrādnieku un citu speciālistu pakalpojumus gan daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājiem, pašvaldības iestādēm, gan privātajam sektoram tur, kur privātais sektors šos pakalpojumus nepiedāvā. Protams, klientu vienmēr interesē vai nākotnē  mainīsies  pakalpojumiem  maksas tarifi.  Pagaidām tarifi  paliek tādi, kā  šogad ir apstiprināti Domes sēdē.  Iedzīvotājus varētu  interesēt, kas notiks pēc kapitālsabiedrību apvienošanas. Šeit varētu būt atšķirības dažādās pakalpojuma pozīcijās.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs 2023. un 2024.gadā netiks mainīts. Tas saistīts gan ar reorganizācijas pabeigšanu un termiņu, kādā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (SPRK) ir jāiesniedz tarifa projekts. Dažos ciemos tarifs varētu būt augstāks par pašreizējo, dažos zemāks. Precīzus tarifa aprēķinus pašlaik nav iespējams veikt, ņemot vērā gan sadrumstaloto pakalpojumu sniedzēju struktūru, gan preču, pakalpojumu un darbaspēka izmaksas pēc gada.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Siltumapgādes tarifu periodiski mainīs, saistībā ar kurināmā cenas. Tarifs nav plānots vienots, bet katrā nodalītajā siltumapgādes tīklā savs. Tāpat jāņem vērā, ka siltumapgādes cenas veidošanā 70-80 procenti  no pakalpojuma cenas ir atkarīga no energoresursu cenas biržā. Cerēsim, ka esam lielāko siltuma tarifa pieaugumu jau pārdzīvojuši šajā ziemā, lai gan tā būtu zīlēšana kafijas biezumos un neliela spekulācija, ja tiktu solīts, ka nekas pakalpojuma cenā  nemainīsies.

Māju pārvaldīšanas maksa apvienotajā kapitālsabiedrībā sākotnēji plānota 0,4 eiro par kvadrātmetru mēnesī, kas var mainīties. Tas segtu kārtējos uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu izmaksas, kā arī avārijas dienesta, administratīvos un pārvaldīšanas izdevumus. Par kapitālajiem ieguldījumiem māju īpašniekiem nākotnē būs jālemj atsevišķi, vienlaicīgi lemjot par papildu ikmēneša maksājumiem attiecīga uzkrājuma veidošanai.

Sadzīves atkritumu tarifu noteiks publiskajā iepirkumā. Pakalpojumu sniedzējs varēs rosināt Bauskas novada domi mainīt šo tarifu ne biežāk kā divas reizes gadā, iesniedzot pašvaldībā ekonomisko pamatojumu tarifa izmaiņām. Tarifu varēs paaugstināt arī  gadījumos, ja  saskaņā ar likumu paaugstinās Dabas resursu nodokli.

 • Pašvaldības ieguvumi –

efektīvāka un vieglāka kapitālsabiedrības pārraudzība, iespēja veidot spēcīgu pārvaldību, samazinot pašvaldības darbinieku iesaisti. Samazinās izmaksas kapitālsabiedrības periodiskiem vērtējumiem, prasībām atbilstošu sabiedrības pārskatu sagatavošana, atkrīt nepieciešamība pašvaldībai apstiprināt virkni pakalpojumu tarifu, pašvaldības apvienību pārvaldes atbrīvotas no tām neraksturīgām funkcijām. Vienots komunālo pakalpojumu kvalitātes līmenis visā novada teritorijā. Iedzīvotājus interesēs, cik pašvaldībai izmaksās kapitālsabiedrību reformu ieviešana. Kā skaidroja izpilddirektors I. Romānovs – līdz šim kapitālsabiedrību reorganizāciju veic to valdes un papildus finansējums nav bijis nepieciešams. Plānotas izmaksas, kas saistītas ar klientu datu bāzu pārnešanu uz vienoto norēķinu uzskaites sistēmu, kuras nākotnē segs no iegūstošās sabiedrības SIA «Bauskas novada komunālserviss» peļņas. Meklējot kapitālsabiedrību apvienošanas ekonomisko ieguvumu un efektivitāti, pašlaik šos parametrus kalkulē un apkopo. Provizoriski tie varētu būt zināmi rudens pusē. Konkrēti tie būs zināmi pēc apvienotās kapitālsabiedrības pirmā darba gada. Manuprāt pašvaldība vēl iegūs milzīgu pieredzi kapitālsabiedrību reorganizācijas procesā. Bauskas novads ir viens no  pirmajiem Latvijā, kurš īsteno šāda veida reorganizācijas procesu. Tāpēc nav neviena praktiska Latvijas piemēra, kā tas varētu notikt  mierīgāk, bez nevajadzīgām emocijām un konfliktiem. Viss tiek izdzīvots pirmoreiz. Pieļauju, ka pēc reorganizācijas Bauskas novads varēs sniegt konsultācijas pārējiem Latvijas novadiem. Balstoties uz dažādiem valsts līmeņa izvērtējumiem un ziņojumiem, visus Latvijas novadus skars lielākas vai mazākas kapitālsabiedrību reorganizācijas. Vai viegi būt pirmajiem, tas Jums, katram lasītājam  jāizlemj, balstoties uz savu pieredzi.

 •  Apvienotās kapitālsabiedrības ieguvums –

stabilizēta finanšu sistēma, sabalansēta naudas plūsma, optimizētas administratīvās izmaksas, ēku, telpu un teritorijas racionāla izmantošana, iespēja piesaistīt augstas kvalifikācijas speciālistus, vienota jaudīga materiāli tehniskā bāze, izdevīgāki piedāvājumi publiskajos iepirkumos, vienotas ĢIS (Ģeotelpiskās informācijas sistēma) ieviešana, efektīva resursu pārdale starp ciemiem ar dažādu infrastruktūras līmeni, plānveidīga tehnikas parka atjaunošana un papildināšana, iesaistīšanās profesionālajās asociācijās, kolēģu pieredzes izmantošana, vienota dokumentu aprites sistēma, kvalitātes un citu pārvaldības sistēmu ieviešana nākotnē, mūsdienīgas tīmekļa vietnes izveidošana un uzturēšana, parādu piedziņas kompāniju piesaiste, iespēja algot profesionālu juristu, ja rodas nepieciešamība, iespēja vieglāk piesaistīt aizdevumus investīcijām, no kredītiestādēm, ES fondu projektu piesaiste, renovācijas un paplašināšanās darbi bez ārpakalpojumu piesaistes. Ekonomēti resursi uz revīzijas izdevumiem, izslēgta savstarpēja konkurence pēc kvalificētiem speciālistiem. Kā redzams, vislielākie ieguvēji būs tieši apvienotā  kapitālsabiedrība, kura turpmāk nodrošinās komunālos pakalpojumus  novada teritorijā.

Kā katra no pārmaiņās iesaistītajām pusēm jūtas, arī šis ir svarīgs apstāklis. Par pašu pārmaiņu procesu, kāpēc tas ir tik smags un bieži vien saistās ar negatīvām emocijām, pretrunīgiem uzskatiem un atšķirīgiem viedokļiem Pārmaiņās ir iesaistītas dažādas puses, viņu dabiskās reakcijas, ko katra puse iegūs un vai neiegūs:

 • Kapitālsabiedrību vadītāji.

Kā teikts Ineses Ešenvaldes teorētiskajā uzstādījumā grāmatā «Pārmaiņu vadība»: «Jūsu loma šajā pārmaiņu procesā ir personīgā izpratne par procesa nepieciešamību, nepieciešama ilgstoša un daudzkārtēja skaidrošana saviem darbiniekiem par notiekošo. Kapitālsabiedrību apvienošanas procesā ārkārtīgi būtiski ir kapitālsabiedrības vadītāju izpratne par apvienošanas procesu un, īstermiņā un ilgtermiņā, kā motivēt darbiniekus, kā arī saglabāt un veicināt darbinieku pozitīvo iniciatīvu. Biznesa procesa pārveidei raksturīga darbinieku noslāņošanās. Darbinieki iedalās pārmaiņu atbalstītājos, darbiniekos, kas tās ignorē un kas apzināti tām kaitē». Kā katrs kapitālsabiedrības vadītājs ir strādājis pārmaiņu sagatavošanas fāzē, to mēs redzam pēc sabiedrības, darbinieku un klientu reakcijas uz notiekošo. «Darbinieki baidās no pārmaiņām, izjūt tās kā draudus un pārbaudījumu savai pašcieņai, jo tas prasa spēju adaptēties jaunā kārtībā un, būt sekmīgam pavisam atšķirīgos un nepierastos apstākļos. Jūsu, kā vadītāja uzdevums, radīt saviem darbiniekiem pārmaiņu vīziju jeb, kas notiks pēc pārmaiņām, kur darbinieks strādās, kādi būs viņa ieguvumi. Ir nepieciešams rūpēties, kā darbiniekos tiek uztverta pārmaiņu vīzija un izpratne, ko darbinieki kuluāros par to runā. Rūpīga un savlaicīga tenku, intrigu, aprunāšanas un visu citu negatīvisma izpausmju atklāšana un novēršana ir kritiski svarīgs vadītāja uzdevums.  Ir no jauna sevi jāpierāda, jāpārliecinās, ka esam gana labi, tas ir tests pašvērtējumam un pārbaude paškontrolei un sociālai izturībai». Ir saprotams, ka daudziem vadītājiem būs izmaiņas turpmākajā profesionālajā amatā – dažiem paaugstinājums, dažiem pretēji. Ne vienmēr tas ir psiholoģiski viegli, bet apvienošanas mērķis taču ir iedzīvotāju ieguvums – saņemt augstāka līmeņa komunālo pakalpojumu. Spēt nodalīt personiskās intereses, nedomāt par savu amatu un krēslu, bet ļauties pārmaiņu procesam. Tas nav viegli, bet to var izdarīt. Es zinu, ka tas, kas ir rakstīts teorijā, nav attiecināms uz Bauskas novada kapitālsabiedrībām, nez kāpēc man gribas ticēt, ka mūsu vadītāji izprot un atbalsta notiekošo, jo profesionāli dara darbu, lai iedzīvotājiem sniegtu vislabāko komunālo pakalpojumu pēc šībrīža iespējām. Tāpēc tie, kas turas braši, malači! Jums nav viegli laiki, bet jāiztur pašam un vēl jāmotivē savējie darbinieki. Šobrīd jaunajā kapitālsabiedrības modelī darbs administratīvajā nodaļā būs 20 darbiniekiem. Kur paliks pārējie 40? Dzīve piespiedīs kaut ko mainīt, būs personiskie restarti, durvis būs atvērtas jauniem izaicinājumiem. Bieži vien mūs baida tas, kas ir aiz tām manām profesionālajām durvīm, bet no savas pieredzes varu teikt, tur ir tik daudz iespēju.

 • Darbinieki

arī nedaudz teorijas. Lasītāju uzdevums saprast, vai teorijā skaidrotais ir attiecināms uz mums, kā darbiniekiem: «pierastā  ikdienas rutīna, kas ilgusi gadiem, pēkšņi tiek mainīta, mainās uzņēmuma struktūra, mainās pārvaldība. Darbiniekos veidojas satraukums: «Vai man būs darbs, kur es būšu šajā jaunizveidotajā struktūrā, vai mani ienākumi nemazināsies, vai mans amats mainīsies, varbūt mani atlaidīs?» Kāds saprot, ka ir jauna  iespēja savā karjerā, kādam tiek deleģēti jauni pienākumi, ar kādiem darbiniekiem pārrunāti jaunie pārvaldības modeļi, kāds grūti nopūšas un samierinās, kāds izplata baumas un nepatiesību, par to, kas nu būs, kāds piekrītoši māj ar galvu, jā, kas nu būs, bet jau iepriekš zina, ka būs slikti, ka viss, kas tiek darīts  ir tāpēc, lai situācija kļūtu vēl sliktāka».  Cienījamie darbinieki, manuprāt Jūsu raizes ir pilnīgi liekas. Jūsu ikdienas darbs paliks nemainīgs, darbs būs, jo kurš tad cits, ja ne Jūs sniegsiet šo pakalpojumu vietās, kurās esat. Bauskas novadā neienāks jauni uzņēmumi, kuri varētu sniegt pakalpojumu, un, ja hipotētiski pieņemam, ka varbūt ienāks, tad kurš tajos strādās? Jūsu kvalifikāciju un profesionalitāti darba tirgū novērtēs – santehniķi, atslēdznieki, dažādu nozaru profesionāļi – šobrīd darba tirgū šīs kvalifikācijas darbinieki ir ļoti pieprasīti. No patreizējiem provizoriskajiem  aprēķiniem, jaunajā kapitālsabiedrībā tehniskie darbinieki pietrūkst, būs nepieciešami papildus darbinieki. Darba algas – tas vienmēr ir interesējis visus darbiniekus, neatkarīgi no amata. Šībrīža provizoriskie aprēķini rāda, ka algas santehniķiem, atslēdzniekiem un citiem tehniskajiem darbiniekiem būs lielākas nekā tās, kas ir šobrīd mazajās kapitālsabiedrībās. Jaunajā apvienotajā kapitālsabiedrībā tām ir jāatbilst darba tirgū esošajai samaksai, citādi augstas kvalifikācijas tehniskie darbinieki mums var nebūt. Domājiet pozitīvi par to, ko iegūsiet, nevis par to, ko zaudēsiet!

 • Klienti.

Ja iedzīvotājos ir raizes par to, ka viņi turpmāk  varētu nesaņemt kādu no pakalpojumiem, kurus viņi ikdienā ir pieraduši saņemt, tad mana atbilde ir: «Nu nav tā patiesība, ka turpmāk nesaņemsim pakalpojumu!» Pakalpojumus saņemsiet un nevienā no Bauska novada teritorijām nav iecerēts komunālo pakalpojuma sniegšanas  pārtraukums, sevišķi šajā kapitālsabiedrību apvienošanas procesā. Viss notiks un  daži klienti pat nepamanīs, ka ir notikušas izmaiņas. Gribu teikt tikai vienu. Vadības teorētiķis Kurts Levins jau sen  skaidroja, ka pārmaiņu vadīšanā  ir cilvēki, kas īsteno pārmaiņas. Tie tiek nosodīti un kritizēti un ir viedoklis, ka tie taču ir pilnīgi trakie. Ir cilvēki, kas ļauj pārmaiņām notikt – viņiem ir interesanti, kas būs pēc pārmaiņām. Ir cilvēki, kas brīnās, kas tad īsti notika. Ir arī tie, kuri kritizē un nepiekrīt, jo jau sākotnēji zina, ka neizdosies, nu īsti dīvāna eksperti. Bet nekā, izdodas un izdosies! Pēc tam kritizētāji maina savu viedokli uz pretējo un pievienojas citai, daudz pozitīvākai viedokļu grupai. Mums katram ir iespēja izvēlēties, kurai grupai pievienoties, lai nākotnē saņemtu labāku, mūsdienīgāku, kvalitatīvāku komunālo pakalpojumu un ļautu procesam notikt.

Noslēgumā gribu aicināt: pirms sakām kritizēt kādu no notiekošajiem kapitālsabiedrību reorganizācijas  procesiem, ir nepieciešama empātija un izpratne par  tiem Bauskas novada domes un kapitālsabiedrību vadītājiem, darbiniekiem, kuri šobrīd strādā paaugstināta stresa apstākļos, lai radītu kaut ko pilnīgu jaunu, Latvijā  unikālu komunālo pakalpojuma modeli. Šiem ļaudīm nepieciešams morāls atbalsts un atbalstoša pleca sajūta, no mums visiem, ka viņu šodienas  rīcība vairos mūsu apmierinātību un komfortu, saņemot komunālo pakalpojumu nākotnē. Mans balsojums  domes sēdē bija par Bauskas novada kapitālsabiedrību apvienošanas procesu, esmu pilnīgi pārliecināta, ka ieguvēji būsim mēs visi.

Līdzīgi raksti

Reklāma

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Komentāri (21)

 1. Ai , ai , nu tādi duļķaini ūdeņi , un nevienā teikumā nejūtu, ka iedzīvotājiem būs labāk , ja nu vienīgi santehniķiem , tiem būšot lielākā alga ,kuru protams maksās rēķinu saņēmēji , tajās 7 kapitālsabiedrībās visticamāk atlaidīs darbiniekus un pieņems baušķeniekus ,,vajadzīgos ” un ar laikus šis jaunizveidotais aparāts apaugs ar kadriem lielākiem kā agrāk , kā jau tas vienmēr ir bijis.

  36
  3
 2. Viss tas ir jauki, bet tomēr tāds pats raksts par Ešenvaldes pārmaiņu vadību varētu tapt par pašu pašvaldības administratīvo resoru. Kundze ir deputāte, viņai pārmaiņu vadības kontekstā, krietni pirms komunālās saimniecības procesa, neradās jautājums par to kāpēc pēc pagastu apvienošanās darbinieku skaits nesamazinājās un vēl tagad iespaidīgs algu fonds papildus nepieciešams? Novadus apvienojot taču nepieauga ne ceļu kopējais kilometru skaits, ne aprūpējamie, ne skolnieki – pilnīgi nekas nav pieaudzis. Ko saka šeit teorija? Gaidīšu superrakstu par to kā optimizēt administrācijas darbu.

  48
  2
 3. Pilnīgu ‘ūdeni” tante lej. Nevienas konkrētas lietas. Tā ir, ka nezina, kur iemaldās.

  34
  3
 4. Līgai un citiem “par” balsotājiem. Viss, kas notiek saistībā ar reorganizāciju, nevelk pat uz viduvēju vidusskolas projektu, kas ir vairāk kā nožēlojami. Kaut vai no maija Bauskas ūdens nepastāv, savukārt kantora durvis joprojām rotā, viegli noplēšams uzraksts, par ko te vēl var runāt…

  14
  2
 5. Mani , kā klientu, tie kapitālsabiedrību apvienošanas procesi nemaz neiepriecina:nesaskatu ieguvumus, ja nedēļu(augustā beigās) bija jāiztiek bez pakalpojuma-kanalizācijas izvešana un kā apgalvoja bij. dienests-pakalpojuma cena tikai paauvstināsies. Kur te klientam(kura dēļ notiekot reorganizācija) ieguvums?

  31
  1
 6. Jebkurš, kurš ir pabijis lielveikala kases rindā, kurā strādā viena no desmit kasēm, pateiks, kā Līga maldās jau tajā, kā klienta apkalpošana līdz ar kaut kādu vienoto telefonu uzlabosies. Bet patiesībā klienti tur saņems tikai nekonkrētas un vispārīgas atbildes kā autores rakstā.

  29
 7. Teritorijas uzkopšanu atdevām, samazinot Vides sarvisa darbu apjomu, lai gan tehnika sarūpēta. Tas arī zem optimizācijas?

  22
 8. Viss, kam pieskaras okmens un/vai nacionālā apvienība ir neatgriezeniski sačakarēts.

  31
  4
 9. Kaut pusi no šī vārdu krājuma deputāte izmantotu ikdienā vai domes sēdēs! Bezjēdzigs raksts

  16
  1
 10. Interesanti, kas tiek saprasts zem: “…un citu IT sistēmu uzturēšanai un modernizācijai. Ir sarežģīti piesaistīt investīcijas mūsdienīgu IT sistēmu izveidei. …” Ar koka kalkulatoru strādāsim? Netērē elektrību un IT dārgos resursus…

  13
  1
 11. Par ATR arī bija + – līdzīgs vēstījums, bet beigās labi tikai tiem, kas sēž pašvaldību siltajos krēslos un to sēdētāju kā dzīve rāda, klūst vairāk un vairāk un algas lielākas un lielākas. Nezinu, kas ir deputāte/sacerējuma autore Līga, bet citāti no mācību grāmatām ir aizkustinoši naivi. No sirds ceru, ka viņa pati tam tic.

  13
  1
 12. ….. ir nepieciešama empātija un izpratne par tiem Bauskas novada domes un kapitālsabiedrību vadītājiem, darbiniekiem, kuri šobrīd strādā paaugstināta stresa apstākļos, lai radītu kaut ko pilnīgu jaunu, Latvijā unikālu komunālo pakalpojuma modeli. Šiem ļaudīm nepieciešams morāls atbalsts un atbalstoša pleca sajūta, no mums visiem, ka viņu šodienas rīcība vairos mūsu apmierinātību un komfortu, saņemot komunālo pakalpojumu nākotnē—–>ak Dievs, kā kaut ko tādu var vispār sacerēt. Tā kā teksts no kāda feļetona.

  19
  1
 13. Jau jaunie labumi iedzīvotājiem no apvienotās kapitālsabiedrības ir redzami.
  Piemēram tagad ,lai saņemtu asenizatora pakalpojumus , mašīna brauc no Bauskas un tas ir kilometri turp un atpakaļ klāt ,kā visi citi pakalpojumi ,jo visi meistari brauks no Bauskas ,tad nu rēķiniet cik klāt vēl maksāsiet.
  Uz Iecavas novadu braucot ,pierēkināja 50 eiro klāt parastajai cenai. Nu tad rēķinieties cik būs līdz Skaistkalnei vai Vallei vai Kurmenei.
  Cenas jau it kā nav pagaidām mainījušās ,bet klāt pārbrauciens ,kas agrāk nebija vajadzīgs.
  Tāds , lūk ,mums iedzīvotājiem ir tas ieguvums , un būs vēl.

  14
  1
 14. Nē nu jā, īsta birokrāta tukšpļūša ūdens liešanas paraugstunda! 🙈 Ar klusu atzīšanos, ka ekonomisko ieguvumu sākuši rēķināt tikai pēc apvienošanas uzsākšanas un vēl joprojām neko nav sarēķinājuši!

  10
 15. Asenizācijas pakalpojumi ir komercpakalpojumus, kuru sniedz ne tikai BŪ (BNKS), darbojas pēc brīvā tirgus principa. Bauskas novadā reģistrēti šādi pakalpojumu sniedzēji:
  Nosaukums Reģistrācijas nr. Adrese Kontaktinformācija
  SIA “Biovide” 54103126191 Terēzes iela 8, Rīga, LV-1012 +371 24555522

  SIA “Bitwise” 40103758387 “Grāvrači”, Mežotnes pagasts, Bauskas novads, LV-3918, +371 26668638

  SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība” 43603016206 Ed.Virzas iela 21a, Iecava, Bauskas novads, LV-3913 +371 63942800
  SIA “Mūsu saimnieks” 43603018936 Ceriņu iela 9A-1, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas nov. +371 63976382
  Valles pašvaldības aģentūra 90001558627 Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas nov. +371 65152932
  Codes pagasta zemnieku saimniecība „Šalkas-1″ 43601009090 Draudzības iela 35, Jauncode, Codes pag., Bauskas nov. +371 29941677
  SIA „Bauskas ūdens” 43603011586 Biržu 8a, Bauska,Bauskas nov. LV-3901 +371 63960563

  Var izvēlēties sev tuvāko, nebūs jāmaksā par ceļu no Bauskas.

  2
  3
 16. Kas Līgai uznācis, ja kaut ko tik “ūdeņainu” un tukšu ir samurgojusi? Lielā eksperte atradusies. Par skolām viņa varētu kaut ko rakstīt, bet arī tad tikai teorētiķes līmenī, šis raksts viņas deputātes karjerai ir lejupslīdes sākums.

 17. Atbilde 0-0
  Varbūt vajag tomēr atcerēties ka tādas iestādes Iecavā vairs nav ,jo ir tak kopējā komunālsainniecība Bauskā

 18. 0-0
  Un tās pārējās minētās ,ja vēl eksistē arī ir vairāku desmit kilometru attālumā.

 19. Iecava nepieņēma izsaukumus asenizācijai, bet, tagad, cik noprotu, var mēģināt zvanīt pa tiešo (cik ilgi – nezinu). Mašīna paliek Iecavā kā līdz šim.

  3
  2
 20. Vai tik tagad cēlajai kundzei-rakstiskajai ūdens lējējai, nebūs jādod deputātes krēsls zemniekam? Gribētos kādu eseju un pārspriedumu par šo tēmu.

Paldies, Jūsu ziedojums EUR ir pieņemts!

Jūsu atbalsts veicinās kvalitatīvas žurnālistikas attīstību Latvijas reģionos.

Ar cieņu,
BauskasDzive.lv komanda.